Speciale i transitioner

I AS3 arbejder vi for at være Nordens førende og mest respekterede organisation indenfor Workforce Transformation.

Vores strategiske grundlag

I AS3 betragter vi rådgivning som et fag - og vi vil være den mest respekterede samarbejdspartner inden for vores fag.

Læs mere om vores tilgang, værdier og forretningsområder

Med mere end 30 års erfaring i at støtte mennesker og organisationer til at håndtere jobmæssige forandringer og transitioner, gør vi en forskel for det nordiske erhvervsliv og for de 30.000 personer, vi rådgiver hvert år i Danmark, Norden og internationalt.

AS3's rådgivning tager udgangspunkt i transitionsteorien. Vi er en værdiledet virksomhed, der arbejder ud fra værdierne ordentlig, forretningsorienteret og langsigtet.

AS3's ledelse

AS3 koncernen ledes af Allan Gross-Nielsen som administrerende direktør sammen med en ledergruppe fra koncernens forretningsenheder.

Læs om ledelsen i as3 her

Globalt samarbejde

Vores eksklusive samarbejde med Lee Hecht Harrison sikrer, at vi altid er i stand til at levere lokal rådgivning af højeste kvalitet.

Lee hecht harrison

TRANSITIONSTEORI

Velfunderet teori og praksis

I AS3 har vores arbejde siden 1989 taget udgangspunkt i transitionsteorien, som omhandler den mentale omstillingsproces, mennesker oplever, når vi møder forandringer i vores dagligdag.

En transition er den indre, mentale forandringsproces, som igangsættes af en ydre hændelse eller ændring. Transitionen forløber, uanset om ændringen er selvvalgt eller ufrivillig, positiv eller negativ, og den vil foregå, uanset om personen har modstand mod eller er motiveret for forandringen, og uanset om personen er bevidst om sin transition eller ej.

Nyheder

Her kan du følge med i det nyeste fra AS3 koncernen

Nyt fra AS3

Åbenhed og dialog

Vi er altid åbne for en saglig dialog omkring større eller mindre sammenhænge, der relaterer sig til rådgivning af mennesker og organisationer i jobmæssige forandringer - det vi kalder Workforce Transformation.
gå til vores pressesektion
1989

var året hvor Jobpartner, der senere skulle blive til AS3 blev stiftet

Læs om AS3s historie her