Vores strategiske grundlag

Vores vision

Vores vision er at være Nordens førende og mest respekterede organisation indenfor Workforce Transformation.

Vores mission

Vores mission er at rådgive, coache og undervise individer og organisationer i forbindelse med jobmæssige forandringer. Vi kalder vores forretningsområde for Workfore Transformation.

Fællesnævneren for alle vores forretningsenheder er, at de tager udgangspunkt i forskellige sider af jobrelaterede forandringer.

Vores værdier Koncernens tre værdier

 • Ordentlig

  At være ordentlig betyder for os, at vi er ærlige, empatiske, respektfulde og gode til at kommunikere med hinanden og med de mennesker, vi møder i vores hverdag.

 • Forretningsorienteret

  At være forretningsorienteret betyder for os, at vi er professionelle, og at vi gør en forskel for de personer vi rådgiver, for vores kunder og samarbejdspartnere, samt for hinanden internt i AS3.

 • Langsigtet

  At arbejde langsigtet betyder for os, at vi bygger vores forretning på langvarige relationer samt på langstidsholdbare koncepter og løsninger for alle parter.

Vores løfte Vi er der!

I AS3 lægger vi stor vægt på at yde den rette rådgivning, og vi mener, at vi bedst gør dét ved at tage udgangspunkt i den enkeltes individuelle situation.

Vi er der for den enkelte kunde, og vi er der for det enkelte individ i rådgivning. Vi er der også internt for hinanden i AS3. Dette løfte forpligter os til at være nærværende – kun på den måde kan vi gøre en forskel.

VORES FORRETNINGSOMRÅDER

AS3 er opdelt i en række specialiserede forretningsområder.

 • AS3 Transition

  AS3 Transition bidrager til, at virksomheder indfrier en konstant voksende mængde af nye krav. For at sikre konkurrenceevnen gennemfører virksomheder ofte forandringer hurtigere end omgivelserne, og hvad der er normalt i dag, kan være forældet i morgen. Ved at fokusere på mennesket, som ofte overses i processen, understøtter AS3 Transition, at virksomhederne når sine forretningsmæssige mål. Vi kalder dette for Job Transition Management. Læs mere om AS3 Transition

 • AS3 Executive

  AS3 Executive tilbyder individuel og skræddersyet rådgivning til topledere med udgangspunkt i de krav, der stilles i dag. Vi arbejder med Executive Outplacement, hvor vi lægger en optimal strategi og plan for den opsagte topleders vej til et hurtigt comeback og Executive Coaching, Career and Performance, som sikrer fortsat succes i det nuværende job. Læs mere om AS3 Executive

 • AS3 Employment

  AS3 Employment har stor ekspertise i jobrådgivning af ledige med vidt forskellige baggrunde og gennemfører mange forskellige forløb i samarbejde med jobcentrene. Målet er at hjælpe mennesker videre i job og karriere. Vi har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder, fordi vi konstant er i tæt kontakt med erhvervslivet. Læs mere om AS3 Employment

 • AS3 Work&Care

  AS3 Work&Care har specialiseret sig i at tilrettelægge helhedsorienterede og tværfaglige forløb målrettet sygemeldte og ledige med psykiske og fysiske problemstillinger og skaber markante resultater i samarbejde med jobcentre og kommuner. Indsatsen er individuelt tilrettelagt og arbejdsmarkedsrettet med tilknytning af et bredt fagteam. Læs mere om AS3 Work&Care

 • A2B

  A2B opkvalificerer ledige og matcher dem med et konkret job eller uddannelse, og vi underviser voksne nydanskere i dansk og ruster dem til at blive en del af arbejdsmarkedet. Vi er en succes, når vi gennem de arbejdsmarkedsrettede aktiviteter og danskuddannelsen får opkvalificeret vores kandidater, så de bliver selvforsørgende.

 • MENTOR company

  Mentor Company har siden 2002 uddannet mentorer i hele Danmark, og tilbyder mentorforløb for personer, der har behov for støtte for at blive tilknyttet eller fastholdt på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder desuden efteruddannelse for mentorer og afholder flere netværksmøder om året, hvor uddannede mentorer mødes, udveksler erfaringer og får frisket uddannelsen op. Læs mere om Mentor Company

 • Lægekonsulenten.dk

  Lægekonsulenten.dk leverer skriftlige lægefaglige vurderinger – lægeskøn – til brug for kommunernes sagsbehandling. Lægekonsulenten.dk har ansat et team af læger, der tilsammen repræsenterer alle relevante specialer – herunder psykiatri, reumatologi, neurokirurgi og almen medicin. Læs mere om Lægekonsulenten.dk

Ansvarlighed