Vores værdigrundlag Code of Conduct

Vores værdigrundlag - at være ordentlige, forretningsorienterede og tænke langsigtet - sætter rammen for måden, vi agerer på, og måden vi driver forretning på.

Med afsæt i dette værdigrundlag samt med udgangspunkt i de 10 principper i Global Compact har vi udarbejdet et nordisk ansvarlighedskodeks for vores virksomhed - AS3's Code of Conduct.

Via tilslutning og underskrifter fra vores eksterne bestyrelse samt vores nordiske ledergruppe, har vi forpligtet os til på alle niveauer i organisationen at efterleve retningslinjerne i vores Code of Conduct.

AS3’s Code of Conduct omfatter fire hovedområder

  1.    Menneskerettigheder
  2.    Lovgivningen sætter rammerne
  3.    Rummelighed
  4.    Hensyn til miljøet

Områderne i vores Code of Conduct er formuleret, så de støtter principperne i FN’s Global Compact.

Vores Code of Conduct betyder, at vi har formuleret præcist, hvad vi forventer af os selv, og at vi ønsker at tage et særligt ansvar på netop disse fire hovedområder.

Med tilslutning fra vores eksterne bestyrelse samt vores nordiske direktion, har vi forpligtet os til at efterleve retningslinjerne i vores Code of Conduct på alle niveuaer i organisationen.

30000

Så mange mennesker rådgav vi i de Nordiske lande i 2014 ... personligt og med udgangspunkt i den enkeltes individuelle situation.

Vores løfte:

I AS3 lægger vi stor vægt på at yde den rette rådgivning til både ledere og medarbejdere, og vi mener, at dette skal gøres ved at tage udgangspunkt i den enkelte situation.

Vi har derfor et løfte, som er rettet både mod markedet og mod os selv: Vi er der!

Vi er der for den enkelte kunde, og vi er der for det enkelte individ i rådgivningen. Vi er der også internt for hinanden i AS3. Vores løfte forpligter os til at være nærværende – kun på den måde kan vi gøre en forskel.