AS3 Academy Introduktion og uddannelse i AS3

I AS3 har vi tradition for at værne om og udvikle vores faglighed kontinuerligt. 

Vi byder alle nye medarbejdere og freelancere i AS3 velkommen med en introduktion på AS3 Academy. Derudover udbyder vi gennem AS3 Academy vores EMCC-akkrediterede Transition Coach-uddannelse, lederuddannelse, certificering for rådgivere samt løbende relevante kurser.

Det hele starter på AS3 Academy

Vi ved, at den måde vi tager imod nye medarbejdere og freelancere på, er afgørende for, hvor hurtigt de føler sig hjemme i AS3 og finder sig til rette med arbejdsopgaverne. Derfor gør vi os umage allerede fra første dag. Det gør vi ved at introducere dem ordenligt til organisationen, forretningsgange og arbejdsmetoder. 

Vi ønsker at:

  • sikre alle en god start i AS3

  • sikre viden om vores koncepter, værdier, kvalitetskrav og forretningsområder

  • støtte vores medarbejdere og freelancere i at opnå gode resultater i arbejdet.

Certificering i AS3


Som ny medarbejder eller freelancer kommer du til at deltage i et individuelt tilrettelagt certificeringsprogram. Certificeringsprogrammet omfatter fælles koncernmoduler på tværs af forretningsenheder, samt kursusmoduler, som er særligt udviklet og målrettet til de opgaver, der løses i den forretningsenhed, du bliver ansat i.

Målet med vores certificeringsprogram er at garantere kvalitet og et fælles grundlag, samtidig med at vi respekterer og udnytter den enkeltes unikke kompetencer og erfaringer - uanset om du er fastansat eller freelancer.

Coach-uddannelse


I AS3 har vi udviklet vores egen coach-uddannelse. Transition Coach-uddannelsen er akkrediteret på tre uddannelsesniveauer af European Mentoring and Coaching Council. AS3’s klare ambition er, at uddannelsen skal medvirke til at understøtte fagligheden i AS3 samt til at sætte nye standarder inden for coaching.

Læs mere om transition coach-uddannelsen

Lederonboarding og lederudvikling

I AS3 lægger vi vægt på, at du bliver godt klædt på til din rolle som leder.

Fundamentet for ledelse i AS3 er det tydelige lederskab, samt at du som leder committer dig til lederrollen gennem AS3’s lederskabskontrakt.

Vi har udviklet en fleksibel og individuelt tilpasset lederuddannelse, som består af 2 sideløbende spor - introduktion til grundlæggende ledelsesmæssige temaer straks efter tiltrædelse i din lederstilling, kombineret med et individuelt tilpasset coachingforløb

På den måde sikrer vi, at du både introduceres grundigt til AS3’s forretning og det interne samarbejde, samtidigt med at der er mulighed for at sætte fokus på de områder, hvor netop du oplever et behov for sparring og træning som leder, i din individuelle coaching.

Efter endt onboarding understøtter vi fortsat din udvikling som leder. Vi tilbyder blandt andet coaching efter individuelt behov, samt uddannelse på vores interne Transition Coach uddannelse.