AS3 og Global Compact

AS3 er tilsluttet de Forenede Nationers Global Compact, som er verdens største frivillige netværk for virksomheder og organisationer, der ønsker aktivt at formalisere deres samfundsansvar.

Tilslutning til Global Compact

Siden AS3 blev grundlagt i 1989 har vi arbejdet med respekt for mennesker og miljø, og via vores tilslutning til FN's Global Compact i 2011 har vi formaliseret dette arbejde i en mere global ramme.

Der er 10 principper i Global Compact-initiativet, som bl.a. omfatter menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljø og anti-korruption. Vi forpligter os til at arbejde med principperne i den kontekst, der giver mening for vores virksomhed, og principperne er nogle af omdrejningspunkterne for AS3 indsats.

Læs mere om Global Compact

Ansvar og resultater

Ved at tilmelde sig FN's Global Compact forpligter vi os til at rapportere om, på hvilken måde vi er samfundsansvarlige. Formålet med rapporten er at give vores kunder, medarbejdere og andre interesserede et indblik i, hvordan vi i AS3 arbejder med CSR, og hvilke ambitioner vi har om at være med til at gøre en forskel.
Læs seneste publikation
DEN EKSTERNE BESTYRELSE STØTTER GLOBAL COMPACT

Principperne er forankret i hele virksomheden, og derfor har vi udarbejdet et nordisk ansvarlighedskodeks for vores virksomhed - AS3s Code of Conduct.

Se bestyrelsens tilslutning her

De 10 principper i Global Compact

        Menneskerettigheder:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
 2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

  Arbejdstagerrettigheder:
 3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger
 4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
 5. Virksomheden bør støtte en afskaffelse af børnearbejde.
 6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

  Miljø: 
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 8. Virksomheden bør tage initiativ til fremme af større miljømæssig ansvarlighed.
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

  Anti-korruption:
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og bestikkelse