Pressesektion

AS3 er aktiv medspiller i det offentlige og private erhvervsliv, og vi vil derfor gerne bidrage til den offentlige debat med vores holdninger og viden om forandringer og transitioner på arbejdsmarkedet.

De forskellige selskaber i AS3 er specialiserede inden for hvert deres område, og vi kan derfor stille en bred vifte af eksperter til rådighed.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du mener, at vi kan bidrage med noget, eller hvis du ønsker oplysninger om eller kontakt til et selskab i AS3.

Kontakt:
Jens Daa Hankert
+45 82 10 00 00 

AS3's ekspertise omfatter blandt andet:

 • Menneskelige transitioner i forbindelse med jobmæssige forandringer
 • Arbejdsmarkedsrettet sprogundervisning og effektiv integration af flygtninge / indvandrere
 • Opkvalificering af ledige med andre udfordringer end ledighed
 • Jobsøgning, ledighed og vejen ind på / tilbage til arbejdsmarkedet
 • Anden aktør og samarbejdet med den offentlige beskæftigelsesindsats
 • Sygedagpenge
 • Værdige opsigelsesprocesser og genplacering af opsagte medarbejdere
 • Medarbejdertrivsel og stresshåndtering for ledere og medarbejdere
 • Executive karriere-coaching
 • Executive outplacement
 • Det nordiske arbejdsmarked
 • Global genplacering
 • Ægtefælle-programmer for udstationerede medarbejdere i DK og globalt
 • Flytning af virksomheder til udlandet

 

Når du som medie kontakter AS3 i forbindelse med en eventuel historie, artikel eller lignende, vil vi bede dig om at afdække en række spørgsmål, for at vi kan tage stilling til, hvorvidt vi kan medvirke:

1) Hvilket medie kommer du fra?

2) Hvilken historie vil du lave?

3) Hvad ønsker du af AS3?

4) Hvem medvirker ellers?

5) Indgår det i et tema - og hvad er i givet fald konteksten?

6) Hvornår er din deadline?

7) Hvornår bringes historien

8) Vi har som koncernpolitik et krav om, at vi skal have citater til gennemsyn og korrektur - samt om muligt hele artiklen inden den bringes?

9) Vi ønsker dine spørgsmål tilsendt via mail, men du er naturligvis altid velkommen til først at kontakte os telefonisk