transition Den mentale omstillingsproces

En transition er den mentale omstillingsproces, vi skal igennem, når vi oplever forandringer. Ved ubetydelige forandringer forløber transitionen ofte, uden vi opdager det. Ved større forandringer, der har betydning for os, følger en mere mærkbar mental omstillingsproces, hvor de umiddelbare reaktioner som for eksempel modstand og uklarhed i løbet af omstillingen afløses af accept og afklarethed.  

Det er altså helt normalt, at man reagerer, når man oplever forandringer. Reaktionerne varierer meget fra person til person - også selvom det for eksempel er kolleger, der oplever den samme forandring på arbejdspladsen.

At gennemgå en transition kan være ressourcekrævende, og det går typisk ud over motivationen og produktiviteten på arbejdet, hvilket kan have både personlige og økonomiske omkostninger. Med den rette støtte kan processen målrettes, og dermed kan både tids- og ressourceforbruget minimeres væsentligt.

En transition er defineret ved at bestå af de tre zoner, "ophør", "omstilling" og "opstart". Vi kan bevæge os frem og tilbage mellem zonerne, ligesom vi også kan gå igennem dem i forskelligt tempo.

Ophør symboliserer den tilstand, hvor vi spontant reagerer på forandringen. Uanset om forandringen er positiv eller negativ, medfører enhver betydelig forandring mental uklarhed, når dét, vi kender og er vant til, skal afløses af noget nyt og ukendt. Uklarheden aftager i takt med, at vi bevæger os videre mod opstartszonen.

Omstilling symboliserer den tilstand, hvor vi mentalt forsøger at afklare situationen og dens konsekvenser. Vi gør os mange overvejelser i alle mulige retninger, indtil klarheden atter indfinder sig, og vi kan træffe en konkret beslutning om den fremtidige situation.

Opstart symboliserer den tilstand, hvor vi har accepteret en given forandring, har lagt den personlige afklaringsproces bag os og mentalt er klar til at fungere med de aktuelle vilkår og krav. Fokus ligger på handling og de fremadrettede præstationer. 

Transitioner

- er den menneskelige sider af forandringer

Læs vores e-bog