Hvorfor skifter danskerne job? Få svaret i AS3 Jobsurvey 2019

Vores arbejdsplads Trivsel og arbejdsmiljø

 

I AS3 arbejder vi aktivt med vores arbejdsmiljøpolitik. Et godt arbejdsmiljø er vores alles ansvar, og i AS3 forventer vi af hinanden, at vi alle bidrager aktivt til et godt og udviklende arbejdsmiljø.

Vores tilgang til arbejdsmiljø tager afsæt i vores tre grundlæggende værdier – forretningsorienteret, ordentlig og langsigtet. Vi arbejder for at opretholde et godt arbejdsmiljø i hele koncernen, fordi det er afgørende for vores trivsel i dagligdagen og for de resultater, vi ønsker at skabe for kunder og kandidater.

Vores mål er at være blandt de førende i branchen, der arbejder med Job Transition Management. Det gælder også for vores arbejdsmiljø.

I 2016 svarede 92% af medarbejderne i AS3s årlige trivselsundersøgelse, at de var tilfredse med deres arbejde. Kilde: Medarbejdertrivselsundersøgelse 2015

Hvad er Et godt arbejdsmiljø for os?

AS3 har indarbejdet et omfattende og målrettet arbejdsmiljøledelsessystem. Vi overholder abejdsmiljø-lovningen og alle andre love og bestemmelser, som er relevante for AS3. Herudover arbejder vi aktivt på at forebygge skader og sætter ind med afhjælpende initiativer, så vi løbende sikrer, at vi har et godt fysisk, psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø.

Grøn smiley fra Arbejdstilsynet

AS3 modtog som de første i branchen i 2008 Arbejdstilsynets grønne smiley med krone på. Krone-smiley'en viser, at AS3 har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, og at vi har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Læs mere på arbejdstilsynet.dk

Arbejdsmiljøpolitik

Vi fokuserer på at opretholde og løbende forbedre sundheden og trivslen i AS3. Derfor overholder vi arbejdsmiljølovningen og alle andre for AS3 relevante love og bestemmelser, samt principperne i FN's Global Compact.

Læs mere om Global Compact