Vores arbejdsplads Trivsel og arbejdsmiljø

 

I AS3 arbejder vi aktivt med vores arbejdsmiljøpolitik. Et godt arbejdsmiljø er vores alles ansvar, og i AS3 forventer vi af hinanden, at vi alle bidrager aktivt til et godt og udviklende arbejdsmiljø.

Vores tilgang til arbejdsmiljø tager afsæt i vores tre grundlæggende værdier – forretningsorienteret, ordentlig og langsigtet. Vi arbejder for at opretholde et godt arbejdsmiljø i hele koncernen, fordi det er afgørende for vores trivsel i dagligdagen og for de resultater, vi ønsker at skabe for kunder og kandidater.

Vores mål er at være blandt de førende i branchen, der arbejder med Job Transition Management. Det gælder også for vores arbejdsmiljø.Digital trivselsmåling forebygger stress og mistrivsel i AS3

Stresssygdom er et stigende problem i vores moderne, vestlige samfund. Det er derfor vigtigt, at vi som arbejdsgivere, og i samfundet som helhed, har fokus på, hvordan vi skaber rammerne for, at flest mulige oplever en sund balance i deres arbejdsliv. 

AS3 har i en årrække jævnligt gennemført trivselsundersøgelser i hele organisationen for at sikre, at vi har et retvisende billede af trivslen i organisationen, og at vi opfanger tegn på mistrivsel og stress, så vi får mulighed for at sætte ind med den fornødne støtte til den enkelte medarbejder. 

I AS3 har vi udviklet en ny digital trivselsundersøgelse til vore kunder, EVI. Formålet er at tilbyde et redskab til hyppigt at måle medarbejdernes trivsel med henblik på at opfange tegn på mistrivsel så tidligt som muligt og dermed forebygge stress. I 2018 er målingen også implementeret i vores egen organisation.

Hvad er et godt arbejdsmiljø for os?

AS3 har indarbejdet et omfattende og målrettet arbejdsmiljøledelsessystem. Vi overholder abejdsmiljø-lovningen og alle andre love og bestemmelser, som er relevante for AS3. Herudover arbejder vi aktivt på at forebygge skader og sætter ind med afhjælpende initiativer, så vi løbende sikrer, at vi har et godt fysisk, psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøpolitik

Vi fokuserer på at opretholde og løbende forbedre sundheden og trivslen i AS3. Derfor overholder vi arbejdsmiljølovningen og alle andre for AS3 relevante love og bestemmelser, samt principperne i FN's Global Compact.
Læs mere om Global Compact