Vores arbejdsplads Trivsel og arbejdsmiljø

 

Et godt arbejdsmiljø er vores alles ansvar, og i AS3 forventer vi af hinanden, at vi alle bidrager aktivt til et godt og udviklende arbejdsmiljø. Vi arbejder for at opretholde et godt arbejdsmiljø i hele koncernen, fordi det er afgørende for vores trivsel i dagligdagen og for de resultater, vi ønsker at skabe for kunder og kandidater.

Vores mål er at være blandt de førende i branchen, der arbejder med Workforce Transformation. Det gælder også for vores arbejdsmiljø.

Digital trivselsmåling forebygger stress og mistrivsel

Stress udgør en voksende udfordring i Norden. Derfor er det af afgørende betydning, at både arbejdsgivere og samfundet som helhed fokuserer på at etablere rammerne for en sund worklife-balance. 

Hos AS3 har vi over en årrække regelmæssigt udført trivselsundersøgelser på tværs af hele organisationen. Dette sikrer, at vi opnår en præcis forståelse af trivselsniveauet i vores virksomhed samt identificerer tegn på eventuel mistrivsel og stress i tide, så vi kan yde den nødvendige støtte til medarbejderen.

Vi har hos AS3 udviklet en digital trivselsundersøgelse til vores kunder, kaldet EVI. Formålet med denne løsning er at tilbyde et redskab, der regelmæssigt måler medarbejdernes trivsel med fokus på at opdage tegn på mistrivsel, så tidligt som muligt, og dermed forebygge stress.

Vi gør også brug af EVI målingen i AS3.

Hvad er et godt arbejdsmiljø for os?

AS3 har indarbejdet et omfattende og målrettet arbejdsmiljøledelsessystem. Vi overholder abejdsmiljø-lovningen og alle andre love og bestemmelser, som er relevante for AS3. Herudover arbejder vi aktivt på at forebygge skader og sætter ind med afhjælpende initiativer, så vi løbende sikrer, at vi har et godt fysisk, psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøpolitik

Vi fokuserer på at opretholde og løbende forbedre sundheden og trivslen i AS3. Derfor overholder vi arbejdsmiljølovningen og alle andre for AS3 relevante love og bestemmelser, samt principperne i FN's Global Compact.

Læs mere om global compact