Hvorfor skifter danskerne job? Få svaret i AS3 Jobsurvey 2020

Coachinguddannelse skaber fælles sprog hos AS3

Alle medarbejdere hos rådgivningsvirksomheden AS3 skal lære coachingens grundbegreber. Det sikrer et højt fagligt niveau, en ensartet kvalitet af ydelser og et fælles sprog på tværs af faggrupper, siger virksomhedens administrerende direktør.

Hvert eneste år får tusindvis af mennesker fra hele Norden støtte fra rådgivningsvirksomheden AS3. Fælles for dem alle er, at de står midt i en jobmæssig forandring.

Nogle er blevet opsagt fra deres job, andre er flygtninge eller indvandrere på vej ind på arbejdsmarkedet, mens en tredje gruppe er langtidssygemeldte, der har brug for støtte for at kunne vende tilbage til et normalt arbejdsliv.

Når disse mennesker første gang møder AS3, får den enkelte altid tilknyttet en personlig rådgiver, der følger ham eller hende indtil den dag, hvor vedkommendes jobmæssige fremtid er afklaret.

At rådgive og guide et menneske, der ofte befinder sig i en sårbar situation, stiller ganske store krav til den person, der skal gøre det. Det fortæller administrerende direktør hos AS3, Allan Gross-Nielsen.

”Det stiller visse krav til den enkelte rådgivers faglighed at være hos AS3. Du er hele tiden sammen med andre mennesker. Og du skal hjælpe og rådgive dem med udfordringer, som i mange tilfælde har sat et betydeligt aftryk i deres liv. Det skal du kunne gøre uden selv at blive brugt op,” forklarer han.

Skal kende forskel på rådgivning og coaching

Siden 1989 har Allan Gross-Nielsen stået i spidsen for AS3. Gennem årene har han gjort sig mange tanker om, hvilke kompetencer en rådgiver i virksomheden skal være i besiddelse af.

”Hos AS3 ser vi rådgivning som et fag. Derfor er vi meget optaget af, at vores rådgivere udvikler deres faglighed løbende,” siger han.

I mange af de samtaler, som hver eneste dag finder sted mellem rådgiver og kandidat på et af AS3’s centre, er coaching et hyppigt anvendt værktøj.

”Coaching har vist sig at virke i de fleste rådgivningssituationer, vi møder i AS3. Men hvis rådgiveren skal bruge coachingens greb, skal han eller hun være helt sikre på forskellen mellem coaching og rådgivning – og frem for alt hvor i samtalen de enkelte begreber skal tages i brug,” forklarer Allan Gross-Nielsen.

Udviklede egen coachinguddannelse

Ud fra et ønske om løbende at udvikle fagligheden blandt virksomhedens rådgivere etablerede AS3 for godt ti år siden sin egen coachinguddannelse med navnet ”Transition Coach”.

”Vi arbejder jo med mennesker i forandring. Så vores uddannelse er lagt an på, at de coachingbegreber, der undervises i, først og fremmest skal hjælpe med at flytte folk fra et sted til et andet,” forklarer Allan Gross-Nielsen.

Der findes i dag mange forskellige retninger inden for coaching, men AS3 har med deres uddannelse valgt ikke at bekende sig til et bestemt fagligt fundament.

”Vi har plukket det bedste fra de forskellige, faglige retninger, og sat det sammen i en uddannelse, der i kontekst passer til det, vi arbejder med til daglig.”

”Transition Coach”-uddannelsen er inddelt i tre niveauer, Foundation, Practitioner og Senior Practitioner, som alle er bygget op om både teori og coachingøvelser i praksis.

”På grundniveauet Foundation er det målet at give deltagerne et indblik i de grundlæggende modeller. På det andet niveau, Practitioner, får deltagerne en udvidet værktøjskasse, som er meget værdifuld i rådgivningssituationer, mens det tredje niveau, Senior Practitioner, er forbeholdt dem, som vil arbejde professionelt som coaches,” fortæller Allan Gross-Nielsen.

En grundlæggende forståelse af kommunikation

I dag har AS3 godt 1.000 medarbejdere, både fastansatte og freelancere, fordelt over hele Norden. En del beskæftiger sig ikke direkte med rådgivning i hverdagen, men sidder i stedet i forskellige administrative funktioner som eksempelvis bogholder, koordinator, sælger eller receptionist. Alligevel skal de også gennemføre ”Transition Coach”-uddannelsen.

”Stort set alle medarbejdere i AS3 skal gennemføre det grundlæggende niveau på coachinguddannelsen, da den professionelle samtale fylder så meget i vores hverdag,” siger Allan Gross-Nielsen og uddyber:

”Vi gør det først og fremmest ud fra en betragtning om, at en medarbejder i AS3, uanset jobfunktion, altid er i dialog med andre. Og på coachinguddannelsen får den enkelte nogle basale værktøjer til at kunne forstå kommunikationen mellem mennesker.”

Der er dog nogle enkelte faggrupper i virksomheden, der ikke nødvendigvis skal igennem Foundation-niveauet.

”Vi har kørt et par enkelte hold, bl.a. for ansatte i vores it-afdeling og vores cafepersonale, hvor temaet har været kommunikation. Her har undervisningen været bygget op om de samme teorier, som findes på Foundation-niveauet, men indholdet ikke har været ligeså omfangsrigt.”

Allan Gross-Nielsen oplever, at det daglige samarbejde på tværs af organisationen glider lettere, når medarbejderne lærer coachingens vigtigste greb; at stille de rigtige spørgsmål, lytte og også anerkende, at en kollega eller samarbejdspartner kan have et andet perspektiv.

”Sagt på en anden måde føler jeg, at coachinguddannelsen har været med til at give os et fælles sprog på tværs af organisationen,” siger han.

Der kan være noget at arbejde med

De enkelte niveauer på AS3’s coachinguddannelse afsluttes alle med en eksamen. Her skal deltageren vise, at han eller hun dels har forstået teorien, men også kan gennemføre en coachingsession i praksis.

”At AS3 som arbejdsgiver har egne medarbejdere til eksamen, er naturligvis et emne, vi debatterer løbende. Men det er værd at slå fast, at eksamen ikke er tænkt som en overvågning af medarbejdernes kompetencer. Det er mere vores sikkerhed for, at vi bevarer et højt fagligt niveau overalt i organisationen,” siger Allan Gross-Nielsen.

Det sker en sjælden gang, at en medarbejder får en bemærkning, hvis vedkommendes eksamensopgave ikke lever op til de stillede krav.

”Hvis du skal arbejde med rådgivning hos AS3, men ikke kan lære de mest basale elementer i en coachingsamtale, er det naturligvis et emne, vi tager en snak med rådgiveren om. Så er der noget at arbejde videre med, men der er altid mulighed for at gå til en reeksamen. Det er dog ikke en situation, vi ret tit står i,” fortæller han.

Styrker hele organisationens faglighed

Allan Gross-Nielsen vurderer, at de mennesker, der er i et forløb hos AS3, er sikret en mere ensartet ydelse, da alle virksomhedens rådgivere i dag har den samme tilgang til den professionelle samtale. Det binder med andre ord fagligheden sammen på tværs af organisationen, mener han.

”Vi har også flere rådgivere, såvel fastansatte som freelancere, der har taget både andet og tredje niveau af coachinguddannelsen. Og det falder godt i tråd med den holdning, vi har hos AS3; vi ser nemlig gerne, at vores medarbejdere har lyst til at dygtiggøre sig,” forklarer han.

Udover et styrket, fagligt niveau sender den obligatoriske coachinguddannelse ifølge Allan Gross-Nielsen også signaler til såvel potentielle medarbejdere som kunder.

”Nye medarbejdere oplever, at vi vil dem og ønsker at styrke deres kompetencer, mens vores kunder ser og oplever, at vi har styr på vores faglighed.”

”Akkrediteringen holder os skarpe”

Hvert femte år bliver AS3’s coachinguddannelse akkrediteret af brancheorganisationen European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Med akkrediteringen i hånden kan AS3 blandt andet certificere de personer, der består de enkelte niveauer på ”Transition Coach”.

”Først og fremmest betragter vi akkrediteringen som et kvalitetsstempel. Det er dog ikke ’a walk in the park’ at opnå den. Vi skal løbende udvikle vores uddannelse, det skal der virkelig arbejdes for - og det er med til at holde os skarpe.”

For halvandet år siden valgte AS3 også at udbyde sin coachinguddannelse eksternt. Om denne beslutning fortæller Allan Gross-Nielsen:

”Der var flere af vores kunder, der var meget interesserede i at bruge vores coachfaglighed i deres egne virksomheder. Det åbnede vi op for, og for os er det også en måde at kommunikere vores faglige ståsted på.”