MÅLRETTET INDSATS TIL OFFENTLIGE ORGANISATIONER Trivsel og psykologisk rådgivning

Er jeres mål mindre sygefravær og bedre trivsel?

AS3 støtter offentlige arbejdspladser i at forebygge stresssygemeldinger, øge trivslen og skabe sunde og stærke organisationer. Såvel menneskeligt som økonomisk.

Vi kan hjælpe til at nedbringe sygefraværet og fastholde det på et lavt niveau ved at kombinere forebyggende indsatser med støtte ved mistrivsel og målrettede psykologsamtaler under sygdom. Det er nemlig afgørende, at både medarbejdere, ledere og organisationens strategi har fokus på at sikre trivslen.

En samarbejdsaftale med AS3 sikrer jer adgang til præcis den jobrettede rådgivning og opfølgning, I har brug for. Hver samarbejdsaftale er unik, men herunder ser du, hvad vi blandt andet kan tilbyde.

Book et møde og hør mere ►

   

Forebyggelse via trivselsmåling

I kan gennemføre trivselsmåling for alle medarbejdere eller udvalgte grupper med AS3's digitale trivselsmåling EVI. Her måler vi både trivsel og risiko for stress med blot 15 spørgsmål. Vi følger op med rapportering og anbefalinger til trivselsindsatser i organisationen.

Individuelle psykologsamtaler

Vi tilbyder psykologisk rådgivning til medarbejdere i forbindelse med fx stress, mobning, jobusikkerhed, afskedigelser og misbrug. Medarbejderen får straks kontakt til en autoriseret psykolog og kommer i gang med forløbet samme dag - uanset hvor i landet, de befinder sig.

Ledercoaching og rådgivning til HR

Vores erfarne erhvervspsykologer rådgiver HR og ledelsen om trivselspolitik og om udfordringer med mistrivsel og stress. Vi hjælper med at sætte konkrete indsatser i gang, faciliterer processer i teams, giver individuel ledelsescoaching og træner ledere i den svære samtale om fx stress.

Workshops og kurser for medarbejdere

Alle i organisationen har et ansvar i forhold til at sikre trivsel og forebygge stress på arbejdspladsen. Vi klæder medarbejderne på til at spotte stress og arbejde med egen og andres trivsel på gå-hjem-møder eller workshops. AS3 har også udviklet korte online kurser, som kan bruges individuelt efter behov.

Autoriserede psykologer i hele landet

AS3 har Danmarks største enhed af autoriserede psykologer, og vi bruger kun vores eget faste korps til rådgivningen. I vil derfor møde samme høje kvalitet og erhvervsrettede rådgivning - uanset hvor i landet, I møder os.

Data giver effektiv rådgivning

AS3 kombinerer vores stærke, psykologfaglige profil med en databaseret tilgang. Det betyder, at rådgivningen og samarbejdet med jer bygger på erfaring, faglighed og evidens.

Skal vi sende materialet?

Vi sender AS3's brochure om trivsel og psykologisk rådgivning til din mail med det samme.

danica step care

Samarbejde med Danica Pension

AS3 har siden 2015 hjulpet Danica Pension med at nedbringe sygefraværet på danske arbejdspladser. Sammen får vi de mange sygemeldte sundhedsforsikrede hurtigere tilbage i arbejde via vores psykologiske rådgivning.

Hvorfor sygemeldinger hos jer? Få indsigt i årsagerne

AS3 har et digitalt setup, som sikrer opsamling og analyse af anonymiserede data på alle vores indsatser. På den måde måler vi hele tiden på effekten af vores indsatser og kan optimere dem.

Som HR og ledelse får I vigtig indsigt i, hvorfor netop medarbejdere i jeres organisation oplever stress eller mistrivsel. Naturligvis uden at kompromittere anonymiteten af den enkelte medarbejder (kræver derfor minimum 5 besvarelser). Ud fra denne kvalificerede viden om årsagerne til mistrivsel kan I bedre forebygge på organisatorisk niveau, så situationen ikke gentager sig.

Samtidig får vi gennem vores dataopsamling øje på nye trends og tendenser og kan integrere den viden i vores rådgivning. Vores fagteams følger desuden den seneste forskning inden for trivsel og psykologisk rådgivning tæt, og vi gennemfører årligt - i samarbejde med et analysebureau - en undersøgelse af danskernes trivsel og arbejdsliv, så vi altid er opdateret på den seneste viden.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen - så kontakter vi dig med mere information om, hvordan I kan forebygge stress og øge trivslen.

Det siger kandidaterne

om deres rådgivningsforløb hos AS3's psykologer:

  • 87 % vurderer, at de øger deres arbejdskapacitet
  • 95 % føler sig bedre rustet til at håndtere fremtidige symptomer
  • 97 % er meget tilfreds-/tilfreds med rådgivningen hos psykologen

Kort om AS3

Vi samarbejder blandt andet med Odense Kommune, Horsens Kommune, Sydvestjydsk Sygehus (Region Syd), Aarhus Universitet samt jobcentre over hele landet.

Blandt vores partnere er også pensions- og forsikringsselskaber, ligesom flertallet af de største danske, private virksomheder er kunder hos AS3.

Vi har flere end 30 års erfaring i at støtte mennesker og organisationer til at håndtere jobmæssige forandringer.

Vi gør en forskel for medarbejdere, virksomheder, kommuner og erhvervsliv - og for de 30.000 personer, vi rådgiver hvert år i Danmark, Norden og internationalt.