Job i as3 Jobmuligheder

AS3 er opdelt i en række specialiserede forretningsenheder, som hver især beskæftiger forskellige medarbejderprofiler. Forretningsenhederne er AS3 Corporate, AS3 Transition, AS3 Executive, AS3 Employment, AS3 Work&Care, A2B og MENTOR company. 

Vi og vores marked ændrer sig kontinuerligt, og vores behov for bestemte typer profiler forandrer sig tilsvarende. Ledelseskonsulenter, socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, sprogkonsulenter og jobrådgivere er blot nogle af de medarbejderprofiler, som i dag er ansat i AS3.

Læs herunder mere om de enkelte forretningsenheder samt om de medarbejderprofiler der oftest rekrutteres til de enkelte enheder.

Her kan du se aktuelle ledige stillinger. Finder du ikke en relevant stilling opslået, kan du læse om, hvad vi kan tilbyde – samt søge uopfordret via uopfordrede ansøgninger.

Koncern-funktioner

AS3 Corporate arbejder med servicering af de enkelte forretningsenheder i AS3 og udgøres af afdelingerne IT, Finance, Digital & International, Facility samt Talent, Learning and Culture.

Eksempler på medarbejderprofiler i AS3 Corporate er:

 • It-supportere og -projektledere

 • UX-designere

 • HR-konsulenter (rekruttering, arbejdsmiljø, jura og uddannelse)

 • Økonomi-controllere og regnskabsmedarbejdere
 • Frontend- og backend-udviklere
 • Øvrigt administrativt personale (fx koordinering og reception)

Samarbejde med private og offentlige virksomheder

AS3 Transition og AS3 Executive løser opgaver for private virksomheder og offentlige organisationer. Vi er specialiserede i at støtte og coache mennesker og organisationer i håndtering af jobmæssige forandringer, der opstår enten som følge af opsigelser, eller hvor målet er fastholdelse og udvikling. Læs mere om AS3 Transition og AS3 Executive herunder.

AS3 Executive

AS3 Executive tilbyder individuel og skræddersyet rådgivning til topledere i private og offentlige virksomheder. AS3 Executive arbejder med:

 • Executive Outplacement, hvor der lægges en optimal strategi og plan for den opsagte topleders vej til et hurtigt comeback
 • Executive Coaching and Mentoring, som sikrer fortsat succes i nuværende job

De typiske medarbejderprofiler i AS3 Executive er:

 • Faste medarbejdere med Executive-erfaring
gå til as3executive.dk

AS3 Transition

AS3 Transition understøtter private virksomheder og offentlige organisationer i at nå deres forretningsmæssige mål og arbejder med:

 • Outplacement: Opsigelser, opsigelsesprocesser, outplacementforløb, jobrådgivning
 • Change Capacity: Forandringsledelse, forandringsprocesser, leder- og medarbejderudvikling
 • Career & Performance: Coaching, karriereafklaring, kompetenceafklaring, mentorer
 • Stress & Well-Being: Trivsel, stresshåndtering, sygefravær og ledersparring

De oftest rekrutterede medarbejderprofiler i AS3 Transition er:

 • Markedschefer
 • Senior Advicers
 • Back Office: Project Managers, administrativt personale og kommunikationsmedarbejdere
gå til as3transition.dk

Samarbejde med jobcentre og kommuner

Vi har stor ekspertise i jobrådgivning af ledige med vidt forskellige baggrunde og gennemfører mange forskellige forløb i samarbejde med jobcentre og kommuner. Målet er at hjælpe mennesker videre i job og karriere. Ydermere tilbyder A2B forløb med en unik kombination af beskæftigelsesrettet indsats og sprogskole rettet mod flygtninge og indvandrere. Læs mere herunder.

AS3 Employment

AS3 Employment gennemfører mange forskellige forløb i samarbejde med jobcentrene og har stor ekspertise i jobrådgivning af ledige med vidt forskellige baggrunde. Målet er at hjælpe mennesker videre i job og karriere. AS3 Employment har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder, fordi vi konstant er i tæt kontakt med erhvervslivet. De oftest rekrutterede medarbejderprofiler i AS3 Employment er:

 • Jobrådgivere
 • Fagkoordinatorer
 • Opsøgende virksomhedskonsulenter og callcenter-medarbejdere
 • Administrativt personale
 • Socialrådgivere og sagsbehandlere
gå til as3employment.dk

AS3 WORK&CARE

AS3 Work&Care gennemfører forløb i samarbejde med jobcentre og kommuner. I Work&Care er vi specialiserede i at tilrettelægge helhedsorienterede og tværfaglige forløb målrettet sygemeldte og ledige med psykiske og fysiske problemstillinger. Indsatsen er individuelt tilrettelagt og arbejdsmarkedsrettet med tilknytning af et bredt fagteam. De oftest rekrutterede medarbejderprofiler i AS3 Work&Care er:

 • Fysioterapeuter
 • Psykologer
 • Jobcoaches
gå til as3workcare.dk

A2B

A2B samarbejder med jobcentre og kommuner i hele landet om danskuddannelse og opkvalificering af ledige. På vores sprogcentre underviser vi flygtninge og indvandrere i arbejdsmarkedsrettet dansk og ruster dem til hurtigst muligt at blive selvforsørgende, og på vores A2B-centre opkvalificerer vi ledige og matcher dem med et konkret job eller en uddannelse. De oftest rekrutterede medarbejderprofiler i A2B er:

 • Sprogkonsulenter/undervisere
 • Konsulenter/jobrådgivere
 • Administrativt personale
gå til a2b.dk

MENTOR company

MENTOR company samarbejder med jobcentre i hele landet om mentorstøtte og mentorkurser. MENTOR companys mentorer støtter og rådgiver ledige, som har brug for ekstra motivation til at finde og blive fastholdt i job eller en uddannelse. MENTOR company står desuden for uddannelse og opkvalificering af mentorer i kommunerne og i erhvervslivet i hele landet. De oftest rekrutterede medarbejderprofiler i MENTOR company er:

 • Mentorer
 • Undervisere til mentoruddannelsen
gå til mentorcompany.dk

Praktik, speciale og studiejob

I AS3 ønsker vi at lære fra os og lade os inspirere af forskellige stillingstyper. Vi annoncerer derfor altid stillinger, når vi i en forretningsenhed har opgaver, som er relevante til praktik, specialer og studiejob. Det væsentlige er altid, at stillingen skal give mening for både dig og os.

Få direkte besked

Med vores jobagent kan du følge med i ledige stillinger i AS3. Notér din mail-adresse herunder og få direkte besked, når vi har jobåbninger.

Tilmeld dig