Freelancer i AS3 Freelance-muligheder i AS3

AS3 er opdelt i en række specialiserede forretningsenheder, som hver især beskæftiger forskellige medarbejderprofiler. Forretningsenhederne er AS3 Corporate, AS3 Transition, AS3 Executive, AS3 Employment, AS3 Work&Care, A2B og MENTOR company. 

Vi og vores marked ændrer sig kontinuerligt, og vores behov for bestemte typer profiler forandrer sig tilsvarende. Jobrådgivere, sprogkonsulenter, ledelseskonsulenter, socialrådgivere og virksomhedskonsulenter er blot nogle af de freelance-profiler, som i dag er tilknyttet AS3.

Her kan du se aktuelle ledige freelance-stillinger. Finder du ikke en relevant stilling opslået, kan du læse om, hvad vi kan tilbyde – samt søge uopfordret via ”uopfordrede ansøgninger”.

Læs herunder mere om de enkelte forretningsenheder samt om de freelance-profiler, vi oftest rekrutterer til de enkelte enheder.

Koncern-funktioner

AS3 Corporate arbejder med servicering af de enkelte forretningsenheder i AS3 og udgøres af afdelingerne IT, Finance, Digital & International, Facility samt Talent, Learning and Culture.

Det er sjældent, at vi rekrutterer freelancere til AS3 Corporate, men vi har freelancere tilknyttet i både IT og Talent, Learning and Culture.

Samarbejde med private og offentlige virksomheder

AS3 Transition og AS3 Executive løser opgaver for private virksomheder og offentlige organisationer, og har mere end 25 års erfaring på området. Vi har specialiseret os i at støtte og coache mennesker og organisationer i håndtering af de jobmæssige forandringer, der opstår enten som følge af opsigelser eller ved jobmæssige forandringer, hvor målet er fastholdelse og udvikling. Læs mere herunder.

AS3 Executive

AS3 Executive tilbyder individuel og skræddersyet rådgivning til topledere i private og offentlige virksomheder. AS3 Executive arbejder med:

 • Executive Outplacement, hvor der lægges en optimal strategi og plan for den opsagte topleders vej til et hurtigt comeback
 • Executive Coaching and Mentoring, som sikrer fortsat succes i nuværende job.

De oftest rekrutterede freelanceprofiler i AS3 Excecutive er:

 • Freelance rådgivere med Excecutive-erfaring
gå til as3executive.dk

AS3 Transition

AS3 Transition understøtter private virksomheder og offentlige organisationer i at nå deres forretningsmæssige mål og arbejder med:

 • Outplacement: Opsigelser, opsigelsesprocesser, outplacementforløb, jobrådgivning
 • Change Capacity: Forandringsledelse, forandringsprocesser, leder- og medarbejderudvikling
 • Career & Performance: Coaching, karriereafklaring, kompetenceafklaring, mentorer
 • Stress & Well-Being: Trivsel, stresshåndtering, sygefravær og ledersparring

De oftest rekrutterede freelanceprofiler i AS3 Transition er:

 • Freelance ledelseskonsulenter/ outplacementrådgivere
 • Back Office: Administrativt personale
gå til as3transition.dk

Samarbejde med kommuner og jobcentre

Vi har stor ekspertise i jobrådgivning af ledige med vidt forskellige baggrunde og gennemfører mange forskellige forløb i samarbejde med jobcentre og kommuner. Målet er at hjælpe mennesker videre i job og karriere. Ydermere tilbyder A2B forløb med en unik kombination af beskæftigelsesrettet indsats og sprogskole rettet mod flygtninge og indvandrere. Læs mere herunder.

AS3 Employment

AS3 Employment gennemfører mange forskellige forløb i samarbejde med jobcentrene og har stor ekspertise i jobrådgivning af ledige med vidt forskellige baggrunde. Målet er at hjælpe mennesker videre i job og karriere. AS3 Employment har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder, fordi vi konstant er i tæt kontakt med erhvervslivet. De oftest rekrutterede freelance-profiler i AS3 Employment er:

 • Jobrådgivere
 • Socialrådgivere og sagsbehandlere
 • Opsøgende virksomhedskonsulenter og callcenter-medarbejdere
gå til as3employment.dk

AS3 WORK&CARE

AS3 Work&Care gennemfører ligeledes forløb i samarbejde med jobcentre og kommuner. I AS3 Work&Care har vi specialiseret os i at tilrettelægge helhedsorienterede og tværfaglige forløb målrettet sygemeldte og ledige med psykiske og fysiske problemstillinger. Indsatsen er individuelt tilrettelagt og arbejdsmarkedsrettet med tilknytning af et bredt fagteam. De oftest rekrutterede freelance-profiler i AS3 Work&Care er:

 • Jobrådgivere
 • Mentorer
gå til as3workcare.dk

A2B

A2B samarbejder med jobcentre og kommuner i hele landet om danskuddannelse og opkvalificering af ledige. På vores sprogcentre underviser vi flygtninge og indvandrere på danskuddannelsen og ruster dem til at blive en del af arbejdsmarkedet, og på vores A2B-centre opkvalificerer vi ledige og matcher dem med et konkret job eller en uddannelse. Succeskriteriet er, at kandidater efter et A2B-forløb bliver selvforsørgende.

En freelance-stilling hos A2B kan være noget for dig, hvis du allerede er selvstændig – måske som jobrådgiver, HR-konsulent, oversætter eller journalist - og har lyst til nye opgaver som et supplement til det, du allerede laver i din forretning. De oftest rekrutterede freelance-profiler i A2B er:

 • Sprogkonsulenter/undervisere
 • Konsulenter/Jobrådgivere
gå til a2b.dk

MENTOR company

MENTOR company samarbejder med jobcentre i hele landet om mentorstøtte og mentorkurser. MENTOR companys mentorer støtter og rådgiver ledige, som har brug for ekstra motivation til at finde og blive fastholdt i et job eller en uddannelse. MENTOR company står desuden for uddannelse og opkvalificering af mentorer i hele landet. De oftest rekrutterede freelance-profiler i MENTOR company er:

 • Mentorer
 • Undervisere til mentoruddannelsen
gå til mentorcompany.dk

Få direkte besked

Med vores jobagent kan du følge med i ledige stillinger i AS3. Notér din mail-adresse herunder og få direkte besked, når vi har jobåbninger.

Tilmeld dig