Hvorfor skifter danskerne job? Få svaret i AS3 Jobsurvey 2019

Arbejdsmiljø i AS3 Et godt arbejdsmiljø er én af grundpillerne i en sund og konkurrencedygtig virksomhed

I AS3 ved vi, at et godt arbejdsmiljø er til alles fordel både på kort og på lang sigt - fysisk og psykisk, men også fagligt, socialt, og økono­misk. At sikre et godt arbejdsmiljø stemmer derfor også overens med vores fælles værdier i AS3 - forretningsorienteret, ordentlig og langsigtet.

Vi ønsker at arbejde målrettet med vores arbejdsmiljø. Derfor har vi implementeret et ledelsessystem, som hjælper os med at opretholde og løbende forbedre arbejdsmiljøet. AS3s arbejdsmiljøledelsessystem blev, som det første i branchen, arbejdsmiljøcertificeret med Arbejdsmiljøtilsynets grønne krone-smiley i 2008. Krone-smileyen gives til virksomheder, der har gjort en ekstraordinær indsats på arbejdsmiljøområdet.  

"At vi er arbejdsmiljøcertificerede betyder ikke nødvendigvis, at vi har et godt arbejdsmiljø - det er noget, vi skal arbejde på i fællesskab hver dag" Rikke Heine, HR konsulent

At vi har et arbejdsmiljøledelsessystem betyder, at vi arbejder målrettet med vores arbejdsmiljø. Det gør vi blandt andet via vores arbejdsmiljøorganisation

I vores arbejdsmiljøorganisation samarbejder vi om koncernens arbejdsmiljøindsats på tværs af vores forretningsområder. Organisationen består af den administrerende direktør som formand, samt en lederrepræsentant og en medarbejderrepræsentant fra hvert forretningsområde. I flere af vore forretningsområder har man desuden valgt at etablere ”trivselsgrupper”, udgjort af flere medarbejdere, der løbende samarbejder med ledelsen om det gode arbejdsmiljø i hverdagen.

På den måde sikrer vi, at vi både tager hånd om arbejdsmiljømæssige udfordringer i de enkelte enheder og samtidigt har et fælles fokus på arbejdsmiljøindsatsen på koncernniveau.

Vores mål og handlingsplaner på arbejdsmiljøområdet hjælper os med at fastholde et godt arbejdsmiljø og løbende forbedre det.

Hvert år evaluerer og tilpasser vi vores sam­lede arbejdsmiljøindsats gennem en omfattende intern og ekstern revision af vores arbejdsmiljø. Vi gennemfører også løbende undersøgelser af medarbejdernes trivsel via trivselsmålingsværktøjet EVI. Resultatet af undersøgelserne giver blandt andet input til dialog mellem medarbejdere og ledere og til arbejdsmiljøorganisationen arbejde med mål- og handlingsplaner for arbejdsmiljøet det kommende år.

SOM MEDARBEJDER GIVER ARBEJDSMILJØCERTIFICERINGEN TRYGHED I HVERDAGEN

Med arbejdsmiljøcertificeringen har AS3 forpligtet sig på at arbejde for at opretholde og forbedre de overordnede rammer, vores medarbejdere skal arbejde under. Det betyder også, at der ikke kun er fokus på AS3s arbejdsmiljø nu og her, men også på, hvordan vi sikrer rammerne for et godt arbejdsmiljø i fremtiden.

Det giver den enkelte medarbejder tryghed at vide, at vi i AS3 jævnligt træner vores beredskabsplaner, så alle ved, hvordan de skal tage vare på sig selv og andre i en nødsituation. Medarbejderne bliver også aktivt inkluderet i at komme med forslag til forbedringer på arbejdsmiljøområdet – fx gennem drøftelser med den nærmeste leder, eller via medarbejderrepræsentanterne og den årlige trivselsundersøgelse. 

ET GODT ARBEJDSMILJØ ER NOGET, VI ALLE SAMMEN HELE TIDEN SKAL BIDRAGE TIL.

AS3s certificering og krone-smiley er altså en blåstempling af vores indsats på området, men er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi har et godt arbejdsmiljø i AS3. Ved at gøre en systematisk indsats med målrettede opfølgninger tror vi på, at vi kan skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø i AS3. Men den største og vigtigste indsats er den medarbejderne gør i det daglige, og det er et råd, vi kan give videre fra AS3:

Spørg interesseret til dine kolleger, vær med til at skabe en god stemning på kontoret, og gør din leder og dine kolleger opmærksom på, når der er noget, vi kan gøre bedre for vores arbejdsmiljø. På den måde bidrager du til, at vi skaber og opretholder en god dagligdag på vores arbejdsplads.