Ledelse i as3 Tydelighed om 'tydelighed'

Overskriften for lederuddannelsen i AS3 er 'Det Tydelige Lederskab'
Men hvad vil det egentlig sige? Officeren, der kommanderer med sine rekrutter, er tydelig. Men det er næppe den vej, vi skal gå i AS3. Lederen, der fungerer som rollemodel og skaber følgeskab, er også tydelig, og det er nærmere den vej, vi skal.

Tydelighed handler også om dig selv. En erkendelse af hvem du er, og hvad din personlighed bibringer dit lederskab. Det kan være svært, for vi ved, at der ofte er forskel på ens eget selvbillede og omgivelsernes opfattelse.

VI SKAL MØDES SOM UPERFEKTE 
Det er vigtigt at bruge sig selv i arbejdet, og jeg hørte engang et foredrag, hvor vedkommende sagde: ”Det betyder rigtig meget, hvordan du møder andre mennesker. Hvis man siger, at der er ti egenskaber, der er vigtige, så møder du aldrig samtlige ti egenskaber ved nogen. Men lad os antage, at du støder på de otte ud af de ti, kan du så leve uden de sidste to?”

Vi skal acceptere, at vi skal møde hinanden som uperfekte. Vejen til at komme videre med de laster, vi nu engang har, løber gennem et landskab, hvor vi erkender vores styrker og svagheder. Vi bruger det aktivt og giver os selv ros, når det er rimeligt, for det er med til at flytte tingene. 

RESPEKT FOR HINANDEN
Nøglen i alt ligger i respekten for hinanden. Hvis vi behandler hinanden ordentligt og viser oprigtig interesse, så kommer vi rigtig langt. Det handler om at hvile i sig selv og have et godt og solidt selvværd. Egoet må dog aldrig stå i vejen for den naturlige interesse, som vi bør have for dem, vi er sammen med. På den måde skaber man et reelt samspil med de mennesker, der er omkring en.

Det gælder i al ledelse, og uanset hvilken magt og position man har som leder, så ved jeg, at det er væsentligt og vigtigt at møde andre mennesker med respekt.

For mig er det lige så vigtigt at få hilst på den nyankomne elev som den nyankomne leder. Jeg går hen til de pågældende og byder dem velkommen.

Jeg siger altid: ”Det er dejligt at se dig. Jeg håber, at du får en god tid i AS3. Det er vigtigt, at du er kommet ombord, for vi har travlt, og vi har brug for din indsats.”

Hvis det er eleven, så fortæller jeg, at jeg håber, at det bliver lærerigt. ”Vi kan give dig noget, men jeg håber også, at du kan give os noget.”

Når jeg sætter mig til frokost, er det vigtigt for mig at komme rundt. Det handler ikke om position, det handler om mennesker.

Jeg tænker egentlig ikke gennem mine handlinger på, at jeg skal være rollemodel. Jeg tænker mere på, at jeg gør det, som jeg føler, er det rigtige at gøre. Jeg er helt med på, at jeg bliver set som rollemodel, men der er stor forskel på, om du påtaget foretager dig et eller andet for at vise, at det er den måde, vi gør det på, eller om du gør det, fordi det er sådan, du er som menneske.

”Uanset om det handler om venskaber eller om relationer på arbejdspladsen, er det afgørende for mig, at vi møder hinanden som mennesker og ikke som positioner eller som titler.” Allan Gross-Nielsen, CEO, AS3

Hvad vil det sige at være tydelig, og hvordan viser det sig i det daglige arbejde: Er det at være præcis? Er det at være forretningsorienteret? Eller ordentlig? Menneskelig? Involverende? At søge konsensus? At være konfliktløser? At skabe gode resultater?

I mit perspektiv er svaret, at vi skal finde de rette balancer. Det er ikke sort/hvidt, og det er ikke enten-eller. Er der plads til medarbejderen i det glasklare lederskab?

Du skal ikke være i tvivl om mit budskab: Medarbejderen er altid i centrum.

Gennem respekt, tillid og involvering bliver du selv et gennemsigtigt og levende forbillede. Det betyder, at du er bevidst om gensidigheden mellem dig og din medarbejder, og på denne måde sætter du AS3 i fokus. For ingen enkeltpersoner er hævet over AS3.

Tydeligt lederskab er også at invitere til tydelighed hos medarbejderne. Det er min vision, at vi skaber en transparent organisation, hvor vi har tillid, og hvor vi i fællesskab gør vores bedste for at have en god arbejdsplads og skabe nogle enestående resultater. Derfor er det vigtigt, at vi konstant inviterer til feedback og blotlægger det fælles ansvar.

ledelse i AS3

Derfor er ledelse vigtig

læs mere her

AS3's DNA

læs mere her

De fire hegnspæle

læs mere her

Lederskabskontrakten

Læs mere her

Holdninger til personaleledelse

læs mere her