ledelse i as3 En fælles lederskabsmodel

Lederskabskontrakt giver fælles sprog

Når du træder ind i en lederrolle i AS3, bliver du præsenteret for en lederskabskontrakt. Det er måske et stort ord at kalde det en kontrakt, for den er ikke juridisk bindende. Og det er heller ikke hensigten.

Det er derimod en personlig kontrakt, du laver med dig selv og din nærmeste leder. Målet med kontrakten er at skabe et fælles sprog og en mulighed for at være i dialog med din egen nærmeste leder om, hvordan du har tænkt dig at varetage lederrollen.

Lederskabskontrakten bygger på fire overordnede principper, som vi har samlet i en model, vi kalder Lederskabsmodellen.

Principperne for lederskab i AS3 er ”Accepter lederjobbet”, ”Træd i karakter”, ”360 graders ledelse” og ”Skab resultater”.

 

Netop de fire principper, er de ledelsesmæssige pejlemærker der gør, at vi kan skabe gode resultater og trivsel i vores virksomhed.

Nøgleordet for både lederskabskontrakten og -modellen er TYDELIGHED.

Vores evne til at lede forretningen er et afgørende trumfkort for at lykkes, og derfor er det essentielt, at du er tydelig i dit lederskab. Men hvordan sætter du de fire principper, jeg nævner ovenfor, i spil i dit daglige lederskab?

Det vil jeg give dig et indblik i her.

God læselyst

Allan, CEO

ACCEPTER LEDERJOBBET

Det er vigtigt, at du forstår din lederopgave, og at du siger rungen­de ja til lederopgaven. Du har en dialog med din nærmeste leder med henblik på at klarlægge din stillingsbeskrivelse og dine suc­ceskriterier. Succeskriterier kaldes også for KPI’er. Det er vigtigt for dig at vide, hvornår du gør det godt, og det er vigtigt, at I har en detaljeret dialog, og at du forstår og accepterer lederopgaven. En forudsætning for accept er netop forståelse.

Budskab: Tag et aktivt valg, sig ja til lederjobbet og få en klar for­ventningsafstemning med din nærmeste leder.

TRÆD I KARAKTER

Forstå dig selv i forhold til lederopgaven. Du skal acceptere dig selv og bruge dig selv i dit lederskab. Start med at definere din ledelses­vision. Hvad vil du med dit lederskab? Hvordan vil du gerne være leder? Hvad vil dine medarbejdere sige om dig som leder, hvis du spørger dem om et år? Hvis din leder var, som du selv er, ville du så følge hende?

Selvindsigt er en vigtig forudsætning for at blive en god leder. Herigennem kan du skabe dit ledelsesmæssige landkort. Hvad vil du have let ved som leder, og hvor kan du forudsige, at du får det svært? AS3 tilbyder dig en coach og en personlighedstest til at af­dække dette.

Budskab: Sig ja til dig selv i lederjobbet. Skab selvindsigt og ac­cepter dine stærke sider og udviklingssider og vurdér, hvordan det påvirker din ledelsesstil.

360 GRADERS LEDELSE

Ledelse handler ikke kun om at være personaleleder. Ledelse er den rolle og det ansvar, du tager på dig hele vejen rundt. Vi kalder det derfor 360 graders ledelse. Det tydelige lederskab handler om mange faktorer, og du skal formå at være leder i mange retninger. Du kan lede udad i forhold til kunderne, og du kan lede nedad i forhold til dine medarbejdere. Du skal samtidig også forstå at lede til siden ved at forholde dig til helheden, og du skal lede opad i forhold til din nærmeste leder. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at du kan lede dig selv.

Når vi sætter fokus på 360 graders ledelse, er det fordi, det er her, du træder ind i lederrollen og 100 procent lærer den ledelsesmæs­sige værktøjskasse at kende.

Du er leder i forhold til din afdeling, dine kunder, dine medarbejde­re og i forhold til din nærmeste leder og dig selv. I AS3 har vi udviklet en lederuddannelse, som uddanner dig i leder­jobbet. Vi tilbyder derudover en personlig coach, som du kan spar­re med i forhold til indsigt og læring af faget, men også i forhold til konkrete problemstillinger, du står overfor.

Budskab: Ledelse er et fag på lige fod med andre professioner. Man skal lære det. Det kommer ikke af sig selv.

SKAB RESULTATER

I enhver organisation gælder en regel om, at resultaterne baner vejen. Det skaber en løbende, positiv effekt, så opgaverne flyder derhen, hvor resultaterne skabes. I AS3 følger vi de økonomiske resultater via vores BI-system. Her kan alle følge de enkelte budgetter, så man løbende er klar over, om der er den ønskede resultatskabelse. Herudover er det vigtigt løbende at have styr på, om vi leverer den forventede kvalitet.

Trivselsresultater skaber vi ved at være bevidste om kulturen i afdelingerne. Den tydelige leder er i stand til at skabe arbejdsglæde og motivation, fordi han eller hun er bevidst om,
hvilke faktorer, der kan påvirke trivslen i positiv retning.

Budskab: Det er resultaterne, der tæller.

På lederuddannelsen udforsker vi modellen yderligere. Jeg håber, at du får glæde af både lederskabsmodellen, lederkontrakten og af din samlede ledergerning. Og jeg håber også, at dine medarbejder vil sige, at de får glæde af dit lederskab. Det er nemlig der, det tydelige lederskab virkelig træder ind.

Læs mere om ledelse i AS3 i artiklerne herunder:

læs mere her

Derfor er ledelse vigtig

læs mere her

Tydelighed om 'tydelighed'

læs mere her

AS3's DNA

læs mere her

De fire hegnspæle

læs mere her

Holdninger til personaleledelse

læs mere her