ledelse i as3 De fire hegnspæle

De fire hegnspæle, der danner rammen for AS3’s virke og dermed også for lederskabet, er:
1. WHY
2. VISION
3. VÆRDIER
4. CORE COMMITMENT

De fire hegnspæle indeholder alle elementer, der beskriver kernen i det at udøve ledelse i AS3. Det er ikke rammer, der er låst fast i ét bestemt handlemønster. Det er omridset af en bane, hvor vi til hver en tid må forholde os til, hvordan vi bedst spiller spillet. I nogle tilfælde vil én tilgang være den mest fordelagtige og i andre tilfælde en anden.
Som leder har du ansvaret for at forholde dig til elementerne og vurdere, hvilken ramme den sætter for dit lederskab.

Nedenfor vil jeg give dig indblik i, hvordan de fire hegnspæle sætter rammen for mit personlige lederskab, og hvordan jeg håber, de vil inspirere dit.

Why

Jeg har altid oplevet vores arbejdsområde som et privilegium. Det er fantastisk hvert år at møde mange mennesker i de nordiske lande, og for øjeblikket rådgiver vi mange tusinde kandidater om året i AS3. Jeg nyder at tænke på, hvor mange familier der bliver positivt påvirket af vores indsats.

Et samfund fungerer bedst, når alle bidrager. Der er for mig ingen tvivl om, at AS3 bidrager væsentligt til det. Vi ønsker at drive en sund forretning og på samme tid bidrage til samfundet.

Vi har derfor formuleret vores WHY på følgende måde:

Vi sikrer, at flere mennesker kommer ind på arbejdsmarkedet, at færre falder ud, og at alle bidrager med deres bedste.

Vores WHY er et vigtigt element i dit lederskab. Vi må ikke glemme vores samfundsbidrag i den daglige drift. For mig personligt er det vigtigt at vide, at vi gør en forskel, og det er en afgørende drivkraft i mit daglige arbejde.

Vi gør en stor forskel, når vi:

 • Rådgiver opsagte medarbejdere i nyt job
 • Rådgiver nyuddannede akademikere i job
 • Coacher den erfarne leder
 • Yder psykologisk rådgivning til den stressede medarbejder
 • Underviser ledere i at håndtere en organisation i forandring
 • Træner ledere i ledelse
 • Underviser i dansk og bidrager til integration på det danske arbejdsmarked
 • Måler trivsel og forebygger stress
 • Gennemfører digitale rådgivningsforløb
 • Bidrager til, at sygemeldte kommer tilbage til arbejdsmarkedet

Vision

AS3 er født med et ønske om at skabe en særlig værdi i markedet, og vi er drevet af at være med til at sætte en dagsorden i vores branche. Vi er ikke blot et firma blandt mange. Vi ønsker at steppe op og være et fagligt fyrtårn, og vi ønsker at være rollemodel i markedet og i branchen.

Jeg har undervejs bidraget til at skabe en brancheorganisation, hvor vi har varetaget formandskabet i mange år, vi har været i tæt dialog med ministre i Norden og holdt foredrag i Den Svenske Riksdag og i Den Finske Riksdag. Vi har modtaget delegationer fra Norge og Sverige, som ønskede at lære af den danske arbejdsmarkedsindsats. Vi har også arbejdet tæt sammen med uddannelsesinstitutioner og har bidraget til uddannelse af kommende ledere og medarbejdere på blandt andet Copenhagen Business School (CBS), London Business School og Aarhus School of Business.

Vi investerer kraftigt digitalt for at sikre, at vi forbliver den førende virksomhed inden for digitalt understøttet rådgivning. Vi har vundet en pris for den bedste ”Affiliate” i Lee Hecht Harrison. Vi er markant foran de øvrige affiliates og matcher 100 pct. Lee Hecht Harrison’s professionalisme.

Vi er den førende og den mest respekterede virksomhed inden for Workforce Transformation i de nordiske lande. AS3's vision

Værdier

I slutningen af 1990’erne begyndte AS3 at vokse meget. Vi rekrutterede mange nye og gode kolleger. Alan Binau, der var indtrådt som partner, Søren og jeg havde et behov for at beskrive typisk AS3-adfærd, så vi havde en seance med medarbejderne og beskrev med gule sedler typisk AS3-adfærd. Ud af en gruppering på ti typiske adfærdsbeskrivelser afledte vi heraf fem værdier. Nu var vi formelt set en værdibaseret virksomhed.

Det er vigtigt for mig at understrege, at AS3 faktisk har været en værdibaseret virksomhed helt fra begyndelsen. Søren og jeg havde nogle tydelige holdninger til, hvordan vi ville drive AS3. Vi havde bare ikke formuleret helt konkrete værdier. Men vi agerede værdibaseret. Mit budskab er: At arbejde værdibaseret afhænger ikke af, om værdierne er nedskrevet. Det afhænger af adfærden. 

Tilbage til de fem værdier – vi måtte erkende, at fem var for mange. Vi kunne ikke huske dem. Og derved blev de ikke aktive.

I 2004 var vi igen vokset meget. Vi havde omkring 150 medarbejdere og det samme antal freelancere. Vi besluttede os for at sætte en brandingproces i gang. Samtidig spaltede vi AS3 i forskellige selskaber. 

Grundideen var, at selskaberne skulle henvende sig til markedet med hver sin faglighed og entydige budskaber. Vi skabte blandt andet AS3 Outplacement, AS3 Employment og A2B.
I denne forbindelse arbejdede vi med at skabe et værdisæt, der skulle fungere som ledestjerne, som var nemt at kommunikere og til at huske. 

Vi reducerede værdierne til to og formulerede, at vi på samme tid ønskede at være ”forretningsorienterede og ordentlige”.

Det forretningsorienterede handler om tydelighed i forhold til, at vi er sat i verden for at skabe resultater. Vi skal skabe resultater for kunder og kandidater. Vi skal samtidig også kunne drive en sund forretning. Når vi driver en sund forretning, har vi mulighed for at investere og på den måde forfølge vores vision om at være en af Nordens førende.

 

NØGLEORD:

 • Vi driver en sund forretning
 • Vi er professionelle
 • Vi skaber resultater – også for den enkelte kandidat
 • Vi forventningsafstemmer
 • Vi gør en forskel

Men det er ikke tilstrækkeligt blot at være forretningsorienteret og skabe gode resultater. Måden, vi skaber resultaterne på, er lige så vigtig for os. Det er her, værdien ordentlig kommer ind i billedet.

Ordentlig er et godt gammeldags ord og et ord fyldt med en masse energi og styrke. Det sætter retning, det afgrænser, og det minder os konstant om et godt kodeks for, hvordan vi skal omgås kunder, kandidater og hinanden. Man er ordentlig, når man møder mennesker med respekt. Vi møder tusindvis af mennesker hvert år, og nogle af de mennesker vi møder, står i en svær situation og har måske været uden arbejde i tre-fire år, eller de har været gennem lange sygdomsforløb.

Noget af det vigtigste, som vi kan give andre mennesker, er at vi kan møde dem med respekt. Lytte til dem og møde dem i øjenhøjde. Respekt er for mig en af de vigtigste nøgler til at forstå begrebet ordentlighed.

NØGLEORD:

 • Vi har et positivt menneskesyn
 • Vi er empatiske
 • Vi er kommunikative og ærlige
 • Vi er redelige
 • Vi er fair
 • Vi er respektfulde

For mig er det vigtigt, at ‘et ord er et ord’, at kunderne kan regne med os, og at vi er trygge ved hinanden i vores samarbejde i AS3. Det stærke i de to værdier var, at de så at sige holdt hinanden i skak. Du kan ikke nøjes med at være enten forretningsorienteret eller ordentlig. De to værdier er med til at fastholde det spændingsfelt, som vi agerer indenfor.

Når man taler om værdier, kan det godt blive lidt selvsmagende. Jeg bliver altid bekymret, når jeg møder udtalelser om, at vi har fundet de sande værdier i AS3, for det er min opfattelse, at vi ikke har set lyset i AS3. Vi har bare nogle holdninger. Det vigtigste for mig er, at vi alle finder vores værdimæssige ståsted i forhold til at være en del af AS3.

Vi skal passe på, at organisationen ikke tager over for individet. At systemet bliver vigtigere end individet. George Orwell har beskrevet fænomenet ganske præcist i bogen ”Animal farm”. Udgangspunktet i virksomheden er en tydelighed om, hvad AS3 er for en størrelse og med en fortælling, som er i overensstemmelse med virkeligheden.

Grundfortællingen er: AS3 er en virksomhed. Det betyder, at vi skal drive en forretning. Vi ønsker samtidig, at måden, vi driver forretningen på, hviler på et etisk grundlag. Vi skaber en organisation med respekt for individet, uanset om det er kunden, kandidaten eller medarbejderne. Vi forpligter os på, at vi behandler hinanden med respekt og på konstant at skabe værdi for vores kunder. Jeg er stolt, når det lykkes os at skabe gode resultater, og vi samtidig gør det på en ordentlig måde.

Det handler om “Det store OG”. Det drejer sig om, at vi driver en helt fantastisk virksomhed, når vi på den ene side er førende i branchen og opnår anerkendelse, OG på anden side driver en kernesund virksomhed, hvor medarbejderne har det godt. Altså “Det store OG balancerer” mellem at være forretningsorienteret OG ordentlig.

I forbindelse med vores 25-års jubilæum besluttede jeg, at vi skulle tilføje endnu en værdi. En norsk kollega udfordrede mig på, hvorfor langsigtet ikke var en grundlæggende værdi i AS3, fordi han oplevede værdien som et gennemgående træk ved AS3.

Langsigtet blev den tredje værdi og beskriver, hvordan vi tænker i AS3. Vi arbejder hele tiden langsigtet. Vi ønsker at fastholde vores vision om at være den førende virksomhed inden for vores felt. Det er derfor vigtigt, at vi investerer, konstant udvikler os og har fokus på de digitale muligheder.

Når vi rådgiver kandidaterne, handler det ikke alene om at finde et job. Det handler også om, at vi skal dygtiggøre kandidaten og skabe indsigt, så de finder det rigtige job.
Vi ønsker langsigtede samarbejder både med freelancere og vores medarbejdere. Vi investerer massivt i onboarding og tilbyder alle, der arbejder med rådgivning, at deltage i Transition Coach-uddannelsen.

NØGLEORD:

 • Vi skaber kvalitet i vores løsninger
 • Vi arbejder for at skabe gode, langvarige relationer i enhver henseende uden, at vi mister os selv
 • Vi holder fast i kernen af vores forretning –Workforce Transformation
 • Vi investerer med henblik på at sikre en stærk fremtidig position
 • Vi skal ikke have omsætning for enhver pris – vi skal have den rigtige omsætning.

Værdier har stor betydning i det daglige ledelsesarbejde. Der går ikke en dag, uden at jeg tester nogle beslutninger ud fra vores værdier. Det er en god måde at trykprøve en beslutning. Og det er særligt, når vi har modgang og er pressede, at værdierne skal stå sin prøve, og hvorvidt jeg formår at efterleve værdierne i de svære, ledelsesmæssige situationer bliver trykprøvet.

Jeg oplever også, at AS3’s værdier ofte bliver drøftet i organi-sationen. En refleksion fra min side er, at ordet ”ordentlighed” er til mere debat end ”forretningsorienteret”.
Hvis vi i en længere periode har haft meget travlt, kan vi høre en kritik i forhold til, at AS3 er blevet for forretningsorienteret på bekostning af det ordentlige. Det er vigtigt at tage dialogen med medarbejdere og åbent drøfte værdierne i forhold til det daglige arbejde.

AS3’s værdier var grundlaget for, at vi i 2011 valgte, at AS3 skulle tilslutte sig de ti principper i FN’s Global Compact.

Fundamentet i Global Compact er de grundlæggende menneske-rettigheder. Vi har dermed forpligtet os til at arbejde med princip-perne i den kontekst, det giver mening for vores virksomhed. Det var helt naturligt, da der er meget stor overensstemmelse mellem principperne for Global Compact og AS3’s værdier.

Vores tilslutning til Global Compact er et signal til omverdenen og til os selv om, at vi påtager os et medansvar for løsningen af nogle af de store udfordringer i vores samfund.
Min forventning til dig som leder er, at du er rollemodel i forhold til vores værdisæt. Værdierne er et udtryk for måden, jeg ønsker, at vi skal drive AS3. Det er ikke tilfældigt opfundne værdier. De ligger dybt i vores DNA, og du bidrager med din adfærd til at vise medarbejderne og organisationen, at vi efterlever vores værdier i det daglige arbejde.

"AS3 er en god og sund virksomhed, når vi kombinerer de tre værdier. Det er nøglen til stolthed." Allan, CEO, AS3

Core Commitment

En stærk virksomhed bygger på stærke værdier og en tydelig kommunikation af værdierne. Den stærkeste kommunikation er at være rollemodel. Vi har beskrevet vores forventninger til hinanden i et koncept, som vi kalder ”Core Commitment”, og vi anvender et træ som symbolik. Vi har i AS3 på Hasselager Centervej plantet poppeltræer, for de vokser hurtigt. Så lad anskue AS3 som et poppeltræ.

Rodnettet er vigtigt og afgørende for, at træet får næring og vokser sig stort og stærkt. Vi får en stor krone, og det er her, vi skaber resultaterne.

Som det fremgår af modellen, bygger Core Commitment på vores tre værdier. Værdierne er den gødede jord, som skaber næring til, at træet får en flot krone.

Kronen symboliserer resultaterne: Både det forretningsmæssige; kunden, kandidaterne og AS3 og samtidig de organisatoriske; medarbejdernes og ledernes udvikling og trivsel. Stammen er den centrale del af træet.

Det er her, vi har vores indsats. Vi skaber en gensidig forventning om at gøre lidt mere hver især.

 

Vi har en leveregel i AS3: You don’t need to be perfect – be committed.

Jeg har skabt dette budskab, fordi jeg synes, det fortæller så meget. Jeg oplever, at vi lever i et samfund, hvor det perfekte bliver fremhævet – den perfekte leder, den perfekte mor, den perfekte familie. Men vi ved godt, at det perfekte ikke eksisterer. Livet er uperfekt, og det er vi også som mennesker.

Det er derfor vigtigt, at vi møder hinanden med respekten for det uperfekte. Det betyder også, at det er ok at fejle. De færreste bryder sig om at begå fejl. Vi vil nemlig gerne gøre vores arbejde så godt som muligt. Men det er ikke det samme som at undgå fejl. Tværtimod. En nulfejlskultur er med til at dræbe al innovation og handlekraft. Det skaber psykologisk utryghed og udfordrer grundlæggende selvtilliden.

Når vi ikke kan give hinanden det perfekte, kan vi give engagement. Jeg forventer medarbejdere og ledere, som er engagerede. Som oprigtigt er interesserede i at gøre det godt og bidrage til den gode organisation. Vi forventer medarbejdere, som gør tingene af sig selv. Der ikke alene har blik for det konkrete job, men for helheden. Uanset om det er at samle et blad op fra gulvet eller at tage opvasken i køkkenet. Ingen opgave er for lille til at blive løst på en ordentlig måde.

Vi forventer også egenproduktion i hele organisationen, hvad enten der er tale om salgschefen, som selvfølgelig også skal sælge selv eller afdelingschefen, som også selv har rådgivninger. Det er vigtigt, fordi du dermed holder fast i fagligheden og naturligvis også i forhold til omkostningerne. I trækronen har vi resultaterne. Vi skal skabe forretningsmæssige resultater. Resultater for kunden, kandidaten og for AS3. Men samtidig skal vi formå også at skabe personlige resultater, både i forhold til de relationer vi vi skaber, i vores evne til at udvikle os og vi skal skabe god trivsel på arbejdspladsen.

Vi måler løbende trivslen i AS3 med den digitale trivselsmåling Evi for at sikre løbende justeringer, som fastholder den gode trivsel. Min forventning til dig som leder er, at du anvender begrebsapparatet i din daglige ledelse. At du tydeliggør indholdet af ”commitment”, og at du omsætter det til adfærd. Vi skal gå den ekstra mil i forhold til opgaverne, dagligdagen og hinanden.

ledelse i as3

Derfor er ledelse vigtigt

læs mere her

Tydelighed om 'tydelighed'

læs mere her

AS3's DNA

læs mere her

Lederskabskontrakten

læs mere her

Holdninger til personaleledelse

læs mere her