Ledelse i as3 AS3's DNA

Det er med et DNA som med personlighed: Det ændrer sig ikke markant.
Der kan være justeringer undervejs, men grundlaget er det samme.
AS3’s DNA er derfor vigtig for at forstå virksomheden.

Ledelse er ikke blot ledelse, men er også kontekstafhængigt.

Hvis du er leder i en amerikanskejet virksomhed med en amerikansk kultur, er det en ramme om dit lederskab, som du skal forstå og forholde dig til. Hvis virksomheden er børsnoteret eller kapitalfondsejet, er det en anden ramme om dit lederskab. En privatejet virksomhed er en tredje ramme.

Mit budskab er, at ledelse begynder ved intensionen i ejerskabet og ikke i en teoribog om det perfekte lederskab. Dels fordi det ikke eksisterer, og dels fordi det ikke er korrekt.
Hvis du ikke forstår konteksten, kan du være nok så dygtig som leder, men sandsynligheden for ledelsesmæssig succes er ikke særlig stor.

Jeg etablerede AS3 i samarbejde med Søren Christiansen, og Søren og jeg har drøftet, hvilke elementer der udgjorde AS3’s DNA, da vi startede. Vi nåede frem til følgende seks grundindstillinger:

  1. At skabe en særlig værdi i markedet
  2. Ekstremt kundefokus
  3. Der er altid en løsning
  4. Tydelige værdier
  5. De små detaljer
  6. At være selvfinansierende

At skabe en særlig værdi i markedet

Vi skal ikke gå i andres fodspor, men skabe en særlig værdi i markedet. Når vi skaber en særlig værdi, har vi også mulighed for at være blandt de førende.

Da Søren og jeg skrev JobPartner, ønskede vi at skrive en bog, som tog et helt andet udgangspunkt end den øvrige litteratur på markedet om jobsøgning. Som jobsøgende skulle man sættes i stand til at søge ind på det uformelle stillingsmarked. Det gjorde vi med et koncept, der hed: ”Fundament, muligheder og handling”.

Fundamentet fokuserede på: Hvem er du? Hvilke kompetencer har du? Muligheder handlede om: Hvilket job vil du gerne have? Handling var: Hvordan gør du det så?

Resultatet blev, at i stedet for ”Ti gode råd” skabte vi et gør-det-selv-værktøj med spørgsmål til refleksioner og konklusioner. Derfor skabte vi en mappe og ikke en bog. Fokus var på det uformelle stillingsmarked, hvor en halv mio. stillinger hvert år blev besat.

Ekstremt kundefokus

Vi arbejder alle med kunder. Nogle har eksterne, andre interne. Uanset om kunden er intern eller ekstern, driver vi AS3 med kunderne i fokus.

En klage kan holde os vågne. Vi vender altid tilbage på en henvendelse, uanset om det er fra en kunde eller en kandidat, og vi reagerer altid hurtigt.

Vi ønsker at overraske kunden med, at det umulige bliver muligt. Vi må aldrig miste kunder, fordi vi ikke har strakt os til det yderste.

Disse eksempler har vist os vejen til at formulere vores løfte:

”Vi er der”.

Der er altid en løsning

Hos AS3 har vi modet til altid at være handlingsorienterede. Det styrende element er hele tiden at være i stand til at øjne muligheden for at skabe succes fremfor at være bange for at få et nej. Vi skal turde handle, ligesom Nike udtrykker det gennem sloganet ”Just do it”. For os i AS3 er der altid en løsning. Vi tager ikke et nej for et nej. AS3 er skabt som en iværksættervirksomhed, og en af præmisserne for at være iværksætter er at håndtere modstand. Der vil altid være rigtigt mange forhindringer, når man grundlægger en virksomhed, men evnen til at håndtere disse forhindringer er afgørende for at opnå succes. Iværksætteri handler om vildskab, energi og en ukuelig holdning til, at alt kan lade sig gøre.

Der er altid en løsning for AS3.

Det er rigtigt fint, at vi har en god dialog om, hvad vi skal gøre, og vi skal blive ved med at handle effektivt. Når en organisation vokser, øges risikoen for at miste handlekraft. Fokus kan blive rettet væk fra de løsningsorienterede handlinger til de interne processer. Der er en risiko for, at vi bliver mere optaget af, hvem der skal spørges, om alle er hørt og om beslutningsgrundlaget frem for bare at gøre det. Vi kan se det på antallet af interne møde, og vi kan se det på indholdet af møderne; det bliver mere internt rettet end kunderettet.

Der er også en risiko for, at en organisation bliver for akademisk, og luften bliver fortættet med ord, som var man i dampbad. Man kan have svært ved at orientere sig og træder forsigtigt. Ordene og processerne står i vejen for handlingerne.

Det må aldrig ske i AS3. Jeg er naturligvis tilhænger af, at vi tænker os om, før vi handler, men vi skal fastholde, at vi har modet til at agere.

Hellere tilgivelse end tilladelse.

Et tydeligt værdisæt

Inden vi etablerede AS3, havde både Søren og jeg arbejdet i større organisationer og oplevet mange positive forhold, men også hierarki, magtkampe og dårligt arbejdsklima. Vi var enige om, at vi ville forsøge at gøre det bedre. Vi ville skabe en virksomhed med entydigt fokus på kunder og kandidater og en arbejdsplads, der skabte positiv energi, og hvor vi på en direkte facon fik løst problemerne med det samme. Det var udgangspunktet, og det gælder fortsat. Vi har fra første dag haft et ønske om, at vi taler ordentligt om vores kandidater, kunder og til hinanden.

Vi havde et ønske om at skabe en kultur, hvor vi alle kan navigere. Det gør vi ved at have en god psykologisk tryghed i organisationen og bekræfte, at det er ok at give feedback og forholde sig konstruktivt kritisk til det daglige arbejde. Vi insisterer på, at både ledere og medarbejdere bidrager til en ordentlig omgangstone. Der er stor forskel på en organisation, hvor man skal gætte, kontra hvor man ved. Det kan ikke undgås, og vi skal ikke undgå, at der opstår støj undervejs.

Det vigtigste er, hvordan vi handler på støjen, og at vi håndterer det med respekt. Jeg er også meget optaget af, at vi ikke bliver for ”pæne”. Lad os nu bare sige tingene direkte.

Den afgørende forskel på den gode og mindre gode dialog er, at vi fastholder respekten i en eventuel uenighed. Jeg ønsker at skabe en virksomhed, hvor vi er optaget af at få tingene gjort, fremfor at vi er optaget af positioner, magt og privilegier.

Vi har været drevet af personlige værdier fra begyndelsen af AS3, men først på et senere tidspunkt satte vi ord på vores værdier. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at AS3 altid har været værdidrevet. AS3 er født med værdierne, de er ikke skabt til lejligheden.

De små detaljer skaber helheden

Ånden i AS3 har fra begyndelsen været, at vi skal have styr på de små detaljer. Du skal ikke læse det, som at vi har styr på alt, for det har vi bestemt ikke. Men der er mange små detaljer i dagligdagen, som har betydning.

Når jeg kommer på et center, er det første jeg ser: Hvordan sidder skiltet på væggen? Hvordan er opgangen? Ligger måtten pænt? Er planterne vandet? Ligger der blade på gulvet? Vil jeg som kandidat føle, at det er et rart sted at komme? Ser det ud som den standard, vi ønsker derhjemme?

Jeg går meget ofte rundt i huset på Hasselager Centervej for at sige godmorgen. Hvis jeg kommer til et rum, hvor persiennerne ud til gangen er lukkede, åbner jeg dem.

Hvis der ligger blade på gulvet, samler jeg dem op, hvis dørene er lukket til et møderum, åbner jeg dem (naturligvis ikke hvis der er nogen, som holder møde).

Jeg ønsker et kontormiljø, som kort og godt er ordentligt. Jeg kan ikke lade være.

"De små detaljer skaber helheden"

Allan, CEO AS3

Selvfinansierende

Det har været et grundlæggende ønske fra begyndelsen at være selvfinansierende. Det giver frihed og mulighed for at investere, og der er ikke langt fra beslutning til handling. Samtidig minimerer det risikoen i virksomheden. Vi skal drive en sund virksomhed, så vi holder fast i at være selvfinansierende. Når vi er det, har vi råd til at sige nej til opgaver, som ikke er attraktive. Pointen er, at vi ikke skal have omsætning for enhver pris, vi skal have den rigtige omsætning. Vi skal naturligvis være villige til at tabe penge. Vi kan ikke udvikle AS3 uden at tage risici, men vores risikovillighed er dog ikke så stor som hos en kapitalfond.

DNA og AS3 i dag

Det er min opfattelse, at det DNA, jeg har beskrevet for dig ovenfor, også er gældende for AS3 i dag. Vi er naturligvis en helt anden virksomhed, end da vi grundlagde AS3. Det er min klare ambition, at vi i dag og fremover også vil forsøge at efterleve DNA’et i AS3. Inden for nogle områder vil vi dog opleve det på en lidt anden måde.

Lad mig give et eksempel:

Vi kan ikke tale om iværksætteri på samme måde som da vi grundlagde AS3. Iværksætteri er i dag et spørgsmål om vores mindset og ønsket om fortsat at forny os og være relevante i forhold til kunderne. Og naturligvis et spørgsmål om at være konkurrencedygtige. Vi taler i dag om en agil tilgang til udvikling. Vi er flere business units, vi har en større styrke, og der er flere, der skal høres. Det afgørende for mig er, at vores størrelse i forhold til innovation er en fordel for os og ikke en ulempe i forhold til, at alt for mange skal høres, og at alt for meget skal koordineres.

Vi fastholder det fandenivoldske. Lad os nu bare gøre det.

Ledelse i as3

Derfor er ledelse vigtig

læs mere her

Tydelighed om 'tydelighed'

læs mere her

De fire hegnspæle

læs mere her

Lederskabskontrakten

Læs mere her

Holdninger til personaleledelse

læs mere her