academy Introduktion og certificering

 

AS3 Academy hjælper med at honorere de krav, vi møder i vores arbejde. Gennem målrettede introduktions- og uddannelsesprogrammer er AS3 Academy med til at give de bedste forudsætninger for, at vi kan støtte mennesker ved forandringer i joblivet.

Alle nye medarbejdere og freelancere i AS3 bydes velkommen med en introduktion på AS3 Academy. Introduktionsprogrammet er individuelt tilrettelagt og tilpasset din stilling og arbejdsområde. Forløbet tilrettelægges af nærmeste leder ved opstart.

Introduktionsprogrammet omfatter deltagelse i en eller flere kursusdage på AS3 Academy. Er du rådgiver, gennemgår du vores certificeringsprogram. De fleste kursusmoduler gennemføres som udgangspunkt hver måned.

Du bliver undervist af kvalificerede undervisere – ofte kolleger, der besidder en særlig viden og har praksiserfaring fra hverdagen inden for det pågældende område.

Rådgivercertificering

Vi ser rådgivning som et fag. Et fag der, som alle andre, forudsætter gode ”håndværkere” med opdaterede værktøjer for at opnå de bedste resultater. Skal du arbejde med rådgivning i AS3, vil du derfor deltage i et omfattende certificeringsprogram. Alle rådgivere i AS3 - fastansatte såvel som freelancere - certificeres gennem AS3 Academy ved ansættelsens eller samarbejdets start.

Certificeringsprogrammet omfatter som oftest flere fælles koncernmoduler, som alle rådgivere deltager i, uanset forretningsområde. Det komplette certificeringsprogram for rådgivere omfatter typisk også kursusmoduler, som er særligt udviklet og målrettet til de opgaver, der løses i den forretningsenhed, du bliver ansat i.

Først når certificeringsprogrammet er gennemført og den afsluttende eksamen er bestået, kan rådgivningsarbejdet starte. På den måde opnår vi ensartet kvalitet i balance med den enkelte rådgivers unikke kompetence og erfaring.