Hvorfor skifter danskerne job? Få svaret i AS3 Jobsurvey 2019

En fælles lederskabsmodel: Nøglen til et tydeligt lederskab

Lederskabskontrakt giver fælles sprog

Når du træder ind i en lederrolle i AS3, bliver du præsenteret for en lederskabskontrakt. Det er måske et stort ord at kalde det en kontrakt, for den er ikke juridisk bindende. Og det er heller ikke hensigten.

Det er derimod en personlig kontrakt, du laver med dig selv og din nærmeste leder. Målet med kontrakten er at skabe et fælles sprog og en mulighed for at være i dialog med din egen nærmeste leder om, hvordan du har tænkt dig at varetage lederrollen.

Lederskabskontrakten bygger på fire overordnede principper, som vi har samlet i en model, vi kalder Lederskabsmodellen.

Principperne for lederskab i AS3 er ”Skab værdi”, ”Tag ansvar”, ”Motivér” og ”Træd i karakter”.

Netop de fire principper, er de ledelsesmæssige pejlemærker der gør, at vi kan skabe gode resultater og trivsel i vores virksomhed.

Nøgleordet for både lederskabskontrakten og -modellen er TYDELIGHED.

Vores evne til at lede forretningen er et afgørende trumfkort for at lykkes, og derfor er det essentielt, at du er tydelig i dit lederskab. Men hvad vil det sige at være tydelig? Og hvordan sætter du de fire principper, jeg nævner ovenfor, i spil i dit daglige lederskab?

Det vil jeg give dig et indblik i her.

God læselyst

Allan, CEO

Tag ansvar

"De fleste af os tager ansvar i dagligdagen. Men det er vigtigt at være bevidst om, at du nu træder ind i en ny rolle som leder, og med den rolle følger et nyt ansvar.

Hvad er det, der kendetegner lige præcis din lederrolle? Og hvad er det for et ansvar, du skal tage på dig for at være i den rolle? Det er nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, når du siger ja til lederansvaret i AS3.

Med lederrollen følger nemlig også nogle udfordringer, som man må acceptere. Dine medarbejdere skal derfor kunne stole på, at du siger ”Jeg har den”, når udfordringerne banker på."

Træd i karakter

"Det er et velkendt Kirkegaardsk udtryk, vi her har brugt, men hvad betyder det helt præcis at træde i karakter? 

Det betyder, at du skal vise, hvem du er, hvad du vil, og hvad du står for. Du skal som leder være der for dine medarbejdere, løse udfordringerne og træffe de nødvendige beslutninger, både når det går godt, når noget er svært, og når det er udviklende.

Der er ingen, der skal spille rollen som Supermand, for det er der ikke nogen af os, der er. Og man skal aldrig prøve at være noget, man ikke er, selvom det kan opleves som en udfordring i lederrollen. Men du skal være der, som lige præcis den person du er – også når det er svært."

Motivér

"En motiverende dagligdag er noget, vi skaber i fællesskab, og det har stor betydning for os alle at opleve dagligdagen som motiverende. En af nøglerne til at skabe motivation er ved at udvise nærvær i det daglige. Som leder må du derfor løbende følger op på dine medarbejdere, ikke kun fagligt men også personligt. Nogle af jer vil opleve at være udfordrede af distanceledelse. Og det er ikke det nemmeste. Men så handler det om, at finde andre måder at udvise nærvær på.

Dine medarbejdere skal også opleve, at de har mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt. Derfor har vi i AS3 fokus på at skabe en feedback-venlig kultur, der netop motiverer den enkelte til at udvikle sig selv og den samlede organisation. Som leder er det derfor også dit ansvar at bidrage til, at dine medarbejdere trives med både at give og modtage feedback."

Skab værdi

"Lederskabet handler om at skabe gode resultater, og på den måde bidrager du som leder til den sunde vækst. De gode resultater skal kunne mærkes både i afdelingen, hos medarbejderne, hos kunden, hos AS3 og i samfundet. De gode resultater opstår altså i et samarbejde i organisationen, men det samarbejde kræver tydelig ledelse.

På lederuddannelsen udforsker vi modellen yderligere. Jeg håber, at du får glæde af både lederskabsmodellen, lederkontrakten og af din samlede ledergerning. Og jeg håber også, at dine medarbejder vil sige, at de får glæde af dit lederskab. Det er nemlig der, det tydelige lederskab virkelig træder ind."