AS3 Academy Intern lederuddannelse: Det tydelige lederskab

I AS3 har vi tradition for at værne om og udvikle vores faglighed kontinuerligt, fordi vi ved, det hjælper os til at skabe de bedste resultater.

Vi har derfor udviklet vores egen lederuddannelse, som tilbydes til alle nye ledere i AS3. 

Uddannelsen tager 1 år at gennemføre.

Du gennemgår 10 moduler, som strækker sig over 1-2 dages undervisning samt praktisk træning og implementering af dine nye kompetencer. Derudover har du henover året 6 møder med en coach.

På uddannelsen møder du forskellige undervisere, som alle er specialister indenfor deres felt. Derudover møder du den øverste ledelse i AS3, som varetager undervisningen i AS3s forståelse af ledelse.

Vi tror på, at ledelse er et personligt håndværk, som man aldrig bliver færdig med at udvikle. Uddannelsen er derfor både for erfarne ledere og personer i deres første lederrolle.

Uddannelsen starter op én gang i kvartalet og vil derfor være noget af det første, du deltager i, i din nye rolle som leder i AS3.

Uddannelsen giver dig:

 • Fornyet inspiration og styrket evne til at lede og motivere
 • Øget autenticitet i lederrollen
 • Effektiv organisering og udnyttelse af kompetencerne hos dine medarbejdere
 • Viden om lovgivning og mulighederne for sparring med Talent, Learning and Culture
 • Øget tydelighed i dit lederskab

Hvorfor en intern lederuddannelse?

 • I AS3 er vores kerneopgave at arbejde med mennesker i arbejdsmæssige forandringer
 • I AS3 tror vi på, at vores evne til at lede vores forretning er et afgørende trumfkort for at lykkes. Derudover er lederen vigtig som kulturbæreren, der binder organisationen sammen
 • For at styrke den overordnede organisation og de forretningsmæssige resultater har vi i AS3 besluttet at søsætte en intern lederuddannelse, som alle vores ledere skal deltage i
 • Uddannelsen bygger på flere års erfaringer, der blandt andet er indsamlet igennem vores kundevendte arbejde herunder: Transition Management Programme, Ledelse og Trivsel, En værdig opsigelse med flere
 • I AS3 Academy har vi brugt disse ”best practices” som grundpiller for indholdet på uddannelsen
 • I en omskiftlig hverdag, som stiller mange forskelligartede krav til medarbejderne, tror vi på, at lederens evne til at vise tydelighed og autencitet i sit lederskab er med til at vise vejen for medarbejderne og med til at skabe de bedste resultater for os som organisation og for vores kunder og kandidater. 

Nøgleordet er TYDELIGHED

I AS3 tror vi på, at det tydelige lederskab er en afgørende faktor for, at vi kan skabe gode resultater og høj trivsel i vores virksomhed. Vi har derfor udviklet vores egen interne lederskabsmodel – og den vil du blive præsenteret for, hvis du siger ja til en lederrolle i AS3. Allan Gross-Nielsen, CEO i AS3, fortæller her mere om lederskabsmodellen, og hvilken betydning den har for dit lederskab i AS3.

Det tydelige lederskab

”En maggi-terning af praktiske værktøjer"

Sådan beskriver Birgitte Østergaard Lykke, HR Legal & Administration Manager ved AS3, sin oplevelse af lederuddannelsen. Du kan her læse mere om, hvordan hun har oplevet de første 9 moduler af uddannelsesforløbet, som hun afslutter i starten af 2018.

Mød en deltager

Forløbet

Uddannelsen involverer forskellige læringsformer: Blandt andet seminarer, e-learning, netværk og et personligt coachingforløb. Uddannelsen stiller krav om aktiv deltagelse, og der er effekttræning og hjemmeopgaver mellem modulerne.