Intern lederuddannelse Det Tydelige Lederskab

Hvorfor en intern lederuddannelse?

I AS3 er vores kerneopgave at arbejde med mennesker i arbejdsmæssige forandringer. Vores evne til at lede forretningen er et afgørende trumfkort for at lykkes, og lederen er vigtig som kulturbæreren, der binder organisationen sammen.

Derfor har vi besluttet at søsætte en intern lederuddannelse, som alle vores nye ledere deltager i. Vi tror på, at ledelse er et personligt håndværk, som man aldrig bliver færdig med at udvikle. Uddannelsen er derfor både for erfarne ledere og personer i deres første lederrolle.

Uddannelsen bygger på flere års erfaringer med undervisning i blandt andet koncepterne Transition Management Programme, Ledelse og Trivsel og En Værdig Opsigelse. 

Nøgleordet er tydelighed

Besøg vores ledelses-univers:

CEO Allan Gross-Nielsen fortæller om baggrunden for uddannelsen og giver indblik i sine holdninger til ledelse i AS3.

læs mere om ledelse i as3 her

Uddannelsen giver dig:

  • Fornyet inspiration og styrket evne til at lede og motivere
  • Øget autenticitet i lederrollen
  • Netværk med øvrige ledere i AS3
  • Sparring med egen personlig coach
  • Mulighed for i fortrolighed at drøfte cases og undervejs være på ”træningsbanen”.
  • Øget viden om lovgivning og om mulighederne for sparring med HR
  • Øget tydelighed i dit lederskab

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er inddelt i temaer, som har forskellig varighed. Der er løbende optag, og du følger ikke ét fast hold. Det betyder, at du kan møde forskellige kolleger uddannelsesforløbet igennem.

Du vil møde forskellige undervisere, som alle er specialister inden for deres felt, og din business unit manager deltager på én af kursusdagene. Derudover møder du den øverste ledelse i AS3, som underviser i AS3s forståelse af ledelse.

Kursusdagene afholdes på tværs af koncernen, hvilket giver dig mulighed for at spejle dig i andre i samme situation og lære fra ledere i andre business units.

Uddannelsen byder både på seminarer, e-learning, netværk og et personligt coachingforløb. Du kommer til at lave effekt-træning og hjemmeopgaver mellem undervisningsmodulerne, og du skal derfor være forberedt på at afsætte tid til forberedelse.

Vil du vide mere?

Du finder i denne brochure information om alle de temaer, lederuddannelsen kommer omkring.

Det Tydelige lederskab - brochure

”Dedikation fremfor superkræfter"

”Mit ansvar er at skabe resultater for forretningen, men det er ikke noget, jeg kan gøre alene. Det er gennem teamet, at vi lykkes. Derfor har jeg altid fokus på at være en motiverende leder for mine dygtige medarbejdere.”
Mød Palle Udsen, deltager på lederuddannelsen

Ledere i AS3 fortæller om uddannelsen