”Jeg er ingen Supermand, men jeg er dedikeret til lederskabet”

”Mit ansvar er at skabe resultater for forretningen, men det er ikke noget, jeg kan gøre alene. Det er gennem teamet, at vi lykkes. Derfor har jeg altid fokus på at være en motiverende leder for mine dygtige medarbejdere.”

Sådan fortæller Palle Udsen, der er salgsdirektør i AS3 Transition. Han var med ombord, da det første hold på AS3s interne lederuddannelse blev søsat i 2015.

Siden da er mere end 50 ledere i AS3 blevet en del af uddannelsen, som bliver tilbudt alle nye ledere i organisationen. Du kan her læse, hvordan Palle Udsen oplevede lederuddannelsens 10 moduler.

Dedikation fremfor superkræfter

”Da jeg startede i AS3 for snart 10 år siden, fortalte Allan Gross-Nielsen om vores værdier. Og det gjorde et enormt stort indtryk. Det blev nemlig meget tydeligt for mig, at målet er, at vi både som ledere og medarbejdere kan identificere os med det at være en del af AS3.

Og det oplevede jeg i høj grad også afspejlede sig i lederuddannelsen.

Allan startede nemlig uddannelsen ud med at sætte fokus på, hvorfor organisationen vælger at lave en intern lederuddannelse. Her lagde han stor vægt på, at vi aldrig bliver Supermænd og -kvinder, men det er heller ikke meningen. Målet er i stedet, at vi kender vores egne og hinandens udfordringer, ved hvordan vi kan udvikle os og vigtigst af alt, at vi er dedikerede til lederskabet.”

Fællesskab på tværs

”Gennem uddannelsen var vi samlet ledere på tværs af hele organisationen, og det havde en stor positiv effekt for mig. Folk kom med vidt forskellige perspektiver og jeg fik åbnet op for nye inputs, end dem jeg normalt møder.

Det samvær og fællesskab, der blev skabt, betød, at jeg fik øjnene op for en helt anden verden i forhold til, hvad der sker i andre dele af forretningen. På den måde bliver man ikke låst fast i, at tingene bare er på én bestemt måde i Btb eller Employment, og det var utrolig berigende.

Hvordan smager min egen medicin?

”Jeg er ansat i en Business Unit, som en stor del af lederuddannelsens teori udspringer fra, så jeg var bekendt med en del af modulernes indhold på forhånd. Og det var en speciel oplevelse for mig at blive udfordret på det, vi fortæller vores kunder om hver eneste dag.

Nogle gange er det sværeste jo at tage sin egen medicin.

Fordi vi udadtil taler om udvikling af ledere, er det positivt at vide, at AS3 har sin egen interne lederuddannelse. Det viser, at vi er garant for at udfordre vores kunder i netop de her ting, og det giver en god synergi.”

Aha-oplevelser giver gode ledere

”De individuelle samtaler med min coach undervejs i uddannelsesforløbet var enormt givende og udvidede i høj grad min horisont.

I modulet om modstand, for eksempel, havde jeg en god snak med min coach om, hvad modstand egentlig handler om. Det er nemlig nemt at have sin egen opfattelse af, hvorfor andre oplever modstand. Det kan derfor være lidt af en aha-oplevelse at spørge ind til andres oplevelse af modstand, og man ender nogle gange med at måtte sige ’Nå det var det her, det handlede om. Jeg troede faktisk, at det var noget helt andet.’

På samme måde fik jeg god indsigt i, hvad det egentlig vil sige at være tydelig som leder. Tydelighed kan nemlig opleves meget forskelligt, alt efter hvem man kommunikerer til, og derfor er det enormt vigtigt at tilpasse sin kommunikation til den enkelte.

Jeg kunne virkelig mærke, at jeg udviklede mig, når vi arbejdede med praktiske eksempler undervejs på modulerne. Der fik jeg sat ekstra opmærksomhed på, hvad det er, jeg får sagt, hvordan jeg selv og andre reagerer, og hvordan mit kropssprog er.

Lederuddannelse i hverdagen

”Lederskabskontrakten bandt en fin sløjfe på modulerne, fordi vi fik sat ord på, hvad vi havde været igennem, og hvad vi kan bruge det til bagefter. Selvom hverdagen går i gang igen, skal du være klar på at blive ved med at udvikle dig som leder. Hvis du ikke har et ønske om at udvikle dig generelt, så skal du slet ikke være leder.

Jeg blev færdig med uddannelsesforløbet i slutningen af 2016. Herefter har jeg især haft fokus på at tænke tydelighed ind i alt, jeg gør, træffe de rigtige beslutninger og på at skabe den nærhed, der skal til, for at både mine medarbejdere og jeg selv trives fremadrettet”