”En maggi-terning af praktiske værktøjer"

”Når man prøver sig selv af og træner teori i praksis, så finder man både ud af, hvor svært det kan være. Men man bliver også klogere på, hvilke muligheder man har.”

Ordene her kommer fra Birgitte Østergaard Lykke, der blev en del af AS3 i marts 2017 som HR Legal & Administration Manager. Birgitte Østergaard Lykke blev i forlængelse af sin tiltrædelse en del af AS3s interne lederuddannelse.

Du kan her læse, hvordan hun oplevede den første del af uddannelsen, som hun færdiggjorde i 2018.

Et fælles udgangspunkt

Lederuddannelsen er et koncept, der bliver rullet ud til alle ledere og giver en fælles referenceramme internt i organisationen. Det sikrer, at alle kender DNA’et i AS3s måde at tænke ledelse på, og det er enormt vigtigt for mig.

I forbindelse med min opstart på uddannelsen blev jeg præsenteret for Lederskabskontrakten, som sætter visuelt fokus på de fire områder, der kendetegner ledelse i AS3. Det gav et godt udgangspunkt for, at jeg fik talt de enkelte områder igennem med min egen leder og blev bevidst om, hvad de betød for lige præcis min ledergerning.

En maggi-terning af praktiske værktøjer

Det giver stor værdi at træne og prøve samtalesituationer af, fremfor kun at tale om dem. På modulet om Den Svære Samtale gav det for eksempel en rigtig god ping-pong, at vi trænede samtalerne to og to og derefter delte vores erfaringer med hinanden i plenum. Der sad både nogen med rigtig meget erfaring og nogen uden så meget erfaring, og det betød, at der kom mange forskellige perspektiver på banen.

Jeg har læst mange artikler om transitions-ledelse, fordi jeg tidligere har taget en diplomuddannelse i organisationsteori. Mange af artiklerne dengang var på et højtflyvende akademisk niveau, men på lederuddannelsen oplevede jeg, at teorien blev kogt ind til en maggi-terning af praktiske værktøjer, som passede rigtig godt ind i en AS3-kontekst.

Lederuddannelse i hverdagen

Jeg har den tilgang, at man aldrig bliver færdig med at lære, og du bliver heller aldrig færdiguddannet som leder. Der er altid noget nyt, man kan lære. Lederuddannelsen har givet mig værktøjer, som jeg via mit daglige arbejder bliver bedre og bedre til at bruge på flere og flere forskellige måder. Forløbet har fungeret som en finpudsning af det, jeg allerede vidste, og den har tydeliggjort effekten af de ting, jeg gjorde på forhånd.

I hverdagen er man jo ikke altid bevidst om præcis, hvad man gør og hvorfor, men på uddannelsen fik jeg sat ord på rigtig mange af de ting, og det har åbnet mine øjne for nye handlemuligheder.

Jeg sidder i en lidt anden situation end mange andre ledere i organisationen, fordi en stor del af mit job er at give at rådgive ledere i organisationen, når de har vanskelige personalesager. Uddannelsen er derfor blevet en form for naturlig bagage, som jeg har med mig, når jeg sparrer med andre ledere om, hvordan de for eksempel skal håndtere svære samtaler.