AS3 Academy Introduktion og uddannelse i AS3

Alle nye medarbejdere og freelancere i AS3 bydes velkommen med en introduktion på AS3 Academy.

AS3 Academy udbyder desuden internt en EMCC-akkrediteret Transition Coach-uddannelse, certificering for rådgivere samt løbende relevante kurser. 

Det hele starter på AS3 Academy

Vi ved, at den måde, vi tager imod nye kolleger på, er afgørende for, hvor hurtigt de føler sig hjemme i AS3 og finder sig til rette med arbejdsopgaverne. Derfor gør vi os umage allerede fra første dag. Det gør vi ved at introducere ordentligt til nye kolleger, organisationen, forretningsgange og arbejdsmetoder. Vi tilstræber en veltilrettelagt introduktion, fordi vi vil:

  • sikre alle en god start i AS3
  • sikre viden om vores koncepter, værdier, kvalitetskrav og forretningsområder
  • støtte vores medarbejdere i hurtigt at opnå gode resultater i arbejdet.

Alle nye medarbejdere og freelancere i AS3 gennemgår et individuelt, målrettet introduktionsprogram.

Læs om vores introduktionsprogram og rådgivercertificering her

Coach-uddannelse

I AS3 har vi tradition for at værne om og udvikle vores faglighed kontinuerligt, fordi vi ved, det hjælper os til at skabe de bedste resultater. Vi har derfor udviklet vores egen coach-uddannelse, som tilbydes til ansatte, freelance-rådgivere og coaches i AS3: Transition Coach-uddannelsen. Transition Coach-uddannelsen er akkrediteret på tre uddannelsesniveauer af European Mentoring and Coaching Council. AS3s klare ambition er, at uddannelsen skal medvirke til at understøtte fagligheden i AS3 samt til at sætte nye standarder inden for coaching.

Læs mere om Transition Coach-Uddannelsen
Det tydelige lederskab

AS3s interne lederuddannelse

I AS3 har vi tradition for at værne om og udvikle vores faglighed kontinuerligt, fordi vi ved, det hjælper os til at skabe de bedste resultater. Vi har derfor udviklet vores egen lederuddannelse, som tilbydes til alle nye ledere i AS3.

Læs mere om lederuddannelsen