Academy AS3 Transition Coach-uddannelse

 

I AS3 vil vi være Nordens dygtigste og mest respekterede inden for vores felt. Vi har tradition for at værne om og udvikle vores faglighed, fordi vi ved, det hjælper os til at skabe de bedste resultater.

Vi har siden 2008 investeret massivt i udviklingen af vores egen coach-uddannelse - Transition Coach-uddannelsen, som er målrettet fastansatte rådgivere samt freelancerådgivere i AS3. Vi har skabt vores egen coach-uddannelse fordi...

  • vi ønsker en coachuddannelse, som er målrettet vores speciale - rådgivning af mennesker i forbindelse med jobmæssige forandringer.
  • vi ønsker en uddannelse med en stor psykolog-faglig dybde, som bygger på videnskabeligt funderede teorier og grundforskning inden for psykologi, kommunikations- og læringsteori.

Vores uddannelse er ambitiøs. Udover kursusdage hos AS3 Academy er det nødvendigt, at deltagerne investerer en del tid i læsning, coachtræning, løsning af hjemmeopgaver og andre aktiviteter.

Akkreditering

Det er vigtigt for os at have en høj uddannelses-kvalitet, og det er vores klare ambition med Transition Coach-uddannelsen at sætte nye standarder inden for coaching. Uddannelsen er derfor akkrediteret af en ekstern instans, European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Læs mere om EMCC
Transition Coach-uddannelsen blev i 2008 den første uddannelse i Danmark, der var akkrediteret hos EMCC. Anne Sofie Fedders, uddannelseskonsulent, AS3
...efter TC-uddannelsen er coaching ikke en frakke jeg tager på, når jeg er i coach-forum. Det er blevet en del af mig selv, min personlighed og min måde at gå ud i verden på. Jette Teichmann, salgschef, AS3 Employment, gennemført Senior Practitioner-niveau
Når en kandidat oplever at blive mødt af en nysgerrig person, som kan støtte i at udvide perspektivet på muligheder og samtidig støtte i beskæftigelses-rettet retning, så sker der en forandring. Marlene Fabrin, afdelingschef, gennemført Senior Practitioner-niveau
3

niveauer er hvad den akkrediterede Transition Coach-uddannelsen er opdelt i: Foundation, Practitioner og Senior Practitioner. Det er AS3s ambition, at alle der gennemfører professionelle samtaler i AS3 som minimum er certificerede på Foundation niveau.

Hvorfor EMCC?

AS3 valgte EMCC bl.a. på grund af deres fokus på etik i coaching, og fordi deltagerne dermed vil få en internationalt anerkendt coaching-uddannelse. EMCC's akkreditering bygger på Bologna-erklæringen, som er en aftale blandt europæiske undervisningsministre om kvalitet i uddannelses-systemer. En akkreditering opnås ikke en gang for alle, men gælder i fem år og forpligter til løbende at udvikle uddannelsen.

Hør Allan Gross-Nielsen, CEO i AS3, fortælle om Transition Coach-uddannelsen.

Det er en EMCC-akkrediteret uddannelse på 3 niveauer, hvor vi stiller meget store krav til os selv for at sikre høj faglighed. Allan Gross-Nielsen, CEO

Transition Coach-uddannelsens opbygning

Få her overblikket over, hvordan den samlede uddannelse er bygget op.